Am întocmit pentru tine o listă cu 101 citate despre cărți care sperăm că te vor încânta și te vor face să te îndrăgostești și mai mult de lectură.

1. Cărţile sunt fiice ale cerului pogorâte pe pământ ca să aline suferinţele neamului omenesc. Bernardin de Saint-Pierre

2. Cartea de căpătâi nu se alege, ci te îndrăgosteşti de ea. Jose Luis de Vilallonga

3. Cărţile sunt mai mult decât cărţi, ele sunt viaţa, sufletul şi miezul timpurilor trecute, motivul pentru care oamenii au muncit şi au murit, esenţa şi chintesenţa vieţilor lor. Amy Lowell

4. Chiar şi cărţile rele sunt cărţi, prin urmare ele sunt sacre. Gunter Grass

5. Cărţile sunt amantele singuraticilor. Teodor Burnar

6. Cărţile sunt purtători ai civilizaţiei. Fără cărţi, istoria este tăcută, literatura toantă, ştiinţa schiloadă, gândurile şi imaginaţia în repaos. Barbara Tuchman

7. Cărţile sunt un refugiu, un fel de refugiu monahal, faţă de vulgarităţile lumii reale. Walter Pater

8. Cei înţelepţi sunt întotdeauna deasupra cărţilor. Samuel Daniel

9. Nu există cărţi morale sau cărţi imorale. Cărţile sunt bine scrise sau prost scrise. Asta e totul. Oscar Wilde

10. Cărţile te vindecă de oameni, iar oamenii de cărţi. Vladimir Ghika

11. Nimic nu este mai bun decât să aprinzi pofta şi iubirea de carte; altfel nu creşti decât măgari încărcaţi cu cărţi. Michel de Montaigne

12. Nu poţi deschide o carte şi să nu înveţi ceva. Confucius

13. Cartea este mica mobilă a minţii noastre, motorul spiritului, unealta care vine în ajutorul lenei de a gândi, insuficienţei noastre, cum şi bucuriilor sufletului. Emile Faguet

14. Cărţile se ghidează după morală, nu morala după cărţi. Theophile Gautier

15. A şti carte nu înseamnă a şti înţelepciune. Nicolae Iorga

16. Cărţile sunt unelte de trăit, instrumente existenţiale. Gabriel Liiceanu

17. Mă tem de omul unei singure cărţi. Sfântul Toma de Aquino

18. Cartea este o aventură minunată: în trecut şi în viitor. Jokai Mor

19. Cartea este o oglindă: dacă se priveşte în ea un măgar, n-are cum să vadă imaginea unui apostol. Wystan Hugh Auden

20. Cărţile sunt fluturi cu care zburăm prin propria noastră minte, sub bolta uriaşă a ţestei noastre. Niciun aparat de zbor nu te-a dus atât de departe. Mircea Cărtărescu

21. Cărţile ne sunt prieteni statornici… Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt şi urne pline de amintiri. Mihail Sadoveanu

22. Nu judeca niciodată o carte după filmul ei. J.W. Eagan

23. Limba este cartea de nobleţe a unui neam. Vasile Alecsandri

24. Eu aş defini cartea ca pe o lucrare de vrăjitorie, din care ies tot soiul de imagini ce tulbură minţile şi modifică sufletele. Anatole France

25. Cărţile sunt prietenii cei mai liniştiţi şi constanţi, consilierii cei mai accesibili şi înţelepţi şi profesorii cu cea mai multă răbdare. Charles W. Eliot

26. Cărţile sunt avuţia tezaurizată a lumii şi moştenirea potrivită pentru generaţii şi naţii. Henry David Thoreau

27. Orb e cel ce n-a citit în viaţa lui o carte. Proverb Islandez

28. Calitatea unei cărţi depinde de cititor. Emilio Praga

29. Cărţile sunt jucăriile mele preferate: citind redevin copil. Costel Zăgan

30. Nu se pot pierde cărţile împrumutate, excepţie fac doar acele cărţi la care ţinem foarte mult.

31. Există o carte pentru fiecare moment de cumpănă în existenţa fiecăruia dintre noi. Nefericit cel care nu găseşte cartea potrivită la momentul potrivit. Adrian Pintea

32. O carte necitită e o carte tristă. Nicolae Băciuţ

33. O cameră fără cărţi este ca un corp fără suflet. G.K. Chesterton

34. Cărţile sunt moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii, care sunt date din generaţie în generaţie ca daruri pentru posteritatea celor care nu s-au născut încă. Joseph Addison

35. Cărţile se scriu în singurătate, însă împotriva ei. Octavian Paler

36. A trăi înseamnă a răsfoi paginile unei cărţi încă nescrise. Marcio Barrios

37. Cărţile sunt faruri înălţate la malurile mării imense a timpului. Edwin P. Whipple

38. Autorul unei cărţi trebuie să se afle în cartea lui ca poliţia într-un oraş: pretutindeni şi nicăieri. Jules de Goncourt

39. Cititul cărţilor bune îţi rapeşte bucuria de a citi cărţi proaste. Mary Ann Shaffer

40. Casa fără cărţi e o casă fără demnitate. Edmondo De Amicis

41. Unele cărţi sunt în mod nedrept uitate; niciunele însă nu sunt ţinute minte pe nedrept. Wystan Hugh Auden

42. Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un om deştept. Lev Tolstoi

43. Cu libertate, cărţi, flori şi luna, cine n-ar fi fericit? Oscar Wilde

44. Nu contează câte cărţi ai, ci dacă acestea sunt bune sau nu. Seneca

45. Multe cărţi se scriu, dar puţine cu adevărata intenţie de a face un bine. Jean-Jacques Rousseau

46. Cărţile plictisitoare apar atunci când erudiţia autorului depăşeşte inteligenţa sa. Valeriu Butulescu

47. Cartea este o rană deschisă, o rană c-un număr infinit de pagini: fiecare cititor propunând un alt leac. Costel Zăgan

48. Cartea este cea mai complicată şi cea mai măreaţă minune dintre minunile create de omenire în calea ei spre fericire. Maxim Gorki

49. Cărţile nu înseamnă hârtia din care sunt ele făcute, ci comoara de înţelepciune dintre coperţi. Eugen Antal

50. Dacă lumea ar fi o carte, nu s-ar găsi editorul dispus să o publice. Jasper Fforde

51. Cărţile care îmi plac cel mai mult sunt cele care ştiu să mă citească. Hasier Agirre

52. Cărţile îl eliberează pe cel care le iubeşte cu adevărat. Vicente Espinel

53. Învăţaţii sunt aceia care au citit grămezi de cărţi; cugetătorii, geniile, luminătorii lumii şi îndrumătorii neamului omenesc sunt cei ce-au citit nemijlocit în cartea lumii. Platon

54. O carte pe care ai citit-o în adevăr este şi opera ta. Nicolae Iorga

55. Un bibliofil cu bani puţini va suferi adesea. Cărţile nu-i scapă din mână, dar zboară deasupra lui, sus ca păsările, sus ca preţurile. Pablo Neruda

56. O casă fără cărţi îmi pare un corp din care a zburat sufletul. Cicero

57. Orice început este o continuare, cartea vieţii e deschisă întotdeauna de la jumătate. Wislawa Szymborska

58. Cărţile nu-s numai izvoare nesecate ale cunoştinţelor omeneşti. Ele sunt strălucite mijloace de mai uşoară trecere prin viaţă. Alexandru Dima

59. Cartea îţi e prietenul în ceasurile de nelinişte, e doctorul la începutul bolilor, e sfătuitorul de bine în nevoi, e bătrânul care te netezeşte pe cap şi-ţi arată calea cea adevărată. Ion Simionescu

60. Cititor înseamnă cine înţelege o carte. Nicolae Iorga

61. Ştiinţa de carte dezvoltă în oameni încrederea în sine. Dostoievski

62. Cartea poate fi şi un stimulent, dar şi o povară. Depinde de carte, dar şi de modul în care ştii tu să o foloseşti. Constantin Tsatsos

63. Unele cărţi sunt gustate, altele înghiţite, dar prea puţine sunt mestecate şi digerate. Francis Bacon

64. Orice carte are un grad de inteligenţă, care nu poate fi mai mare decât al autorului. Valeriu Butulescu

65. Adevăratul posesor al unei cărţi nu e cel care o cumpără, ci acela care o citeşte. William Ospina

66. Nu preţuiesc o carte decât prin tulburarea, prin otrava pe care-o toarnă în mine. Emil Cioran

67. Cărţile m-au învăţat să citesc corect realitatea. Mircea Horia Simionescu

68. Cartea este un cadou pe care poţi să îl desfaci o dată, şi încă odată, şi încă odată… Garrison Keillor

69. Cărţile, asemeni prietenilor, ar trebui să fie puţine şi bine alese. Samuel Paterson

70. O minte fără carte e ca o pasăre fără aripi.

71. Este mai uşor să cumperi o carte decât s-o citeşti şi mai uşor s-o citeşti decât s-o înţelegi. William Osler

72. Unele cărţi par să fi fost scrise nu pentru a învăţa ceva din ele, ci pentru a afla că autorul a ştiut ceva. Goethe

73. Cine ştie carte are patru ochi. Proverb românesc

74. Părinţii ne ajută să devenim oameni, cărţile să rămânem. Aurelian Silvestru

75. Etapele vieţii sunt precum capitolele unei cărţi: nu-l poţi înţelege pe deplin pe actualul până nu l-ai încheiat pe precedentul. Nicky Sereteanu

76. Cărţile cele mai bune sunt acelea pe care cei care le citesc cred că le-ar fi putut face. Blaise Pascal

77. Cartea este ca nuca, îi spargi coaja ca să-i simţi gustul. Savin Popescu

78. Cărţile mele sunt ca apa. Cărţile marilor genii sunt ca vinul. Din fericire, toată lumea bea apă. Mark Twain

79. Nu-i nevoie de multă carte ca să formezi un suflet sănătos. Seneca

80. Cărţile sunt cele mai practice instrumente de cultură şi cele mai sigure mijloace de comunicare a ideilor. Alexandru Tzigara-Samurcaş

81. O carte îşi dobândeşte valoarea, ca un prieten, prin lunga însoţire cu ea. Tudor Vianu

82. O carte bună este deschisă cu speranţă şi închisă cu profit. Amos Bronson Alcott

83. Cel mai bun mod de a te familiariza cu un subiect este să scrii o carte despre el. Benjamin Disraeli

84. Cartea este cea mai bună provizie pentru călătoria omenească. Michel de Montaigne

85. Înţelepciune fără carte şi fapte, nu se poate, înţelepciune fără credinţă, nu e cu putinţă. Valeria Mahok

86. Multe cărţi ar fi reuşit să fie mai clare dacă nu şi-ar fi dorit să fie atât de clare. Immanuel Kant

87. Suntem condamnaţi să învăţăm şi să ne trezim la viaţa spirituală prin cărţi.

88. Suntem diferiţi, dar nimeni nu citeşte un film ca să vizioneze o carte. Ovidiu Kerekes

89. O carte nu mă interesează cu adevărat decât dacă o simt născută dintr-o cerinţă adâncă şi dacă această cerinţă poate stârni în mine un ecou. Andre Gide

90. Nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor. Miron Costin

91. Aminteşte-ţi, o carte necitită nu te poate ajuta. Nu citeşti niciodată prea multe cărţi, însă poţi citi prea puţine. Jim Rohn

92. Sunt “cugetări” care alcătuiesc o carte şi altele care zugrăvesc un caracter. Nicolae Iorga

93. Majoritatea cărţilor din ziua de azi dau impresia că au fost scrise într-o singură zi din cărţi citite cu o noapte în urmă. Chamfort

94. Cunoşti un om după cărţile pe care le citeşte. Ralph Waldo Emerson

95. Biblioteca: altar, nu închisoare a cărţilor ar trebui să fie! Costel Zăgan

96. Cartea este un vapor de marfă, care aduce spiritului nostru, din apropiere şi din depărtare, tot ceea ce are trebuinţă. Klaus Harms

97. O carte bună îţi lungeşte viaţa, iar o carte proastă te face să te gândeşti la acest lucru. Victor Martin

98. Oamenii nu descoperă în cărţi decât ceea ce le aduc ei înşişi. George Bernard Shaw

99. Dacă toată lumea ar învăţa carte, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. Ion Creangă

100. Niciodată nu-mi scriu numele pe cărţile pe care le cumpăr înainte de a le citi, pentru că numai atunci pot spune că sunt cu adevărat ale mele. Carlo Dossi

101. Cărţile sunt cărăuşii civiizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate. Barbara Tuchman

– listă întocmită cu ajutorul citatepedia.ro

Ai și tu un citat despre carte care îți place?

Scrie citatul într-un comentariu ca să completăm lista de citate împreună 🙂

Booknation.ro
Autor: Booknation.ro
❝ Din dragoste pentru cărți, ne-am apucat de scris și s-a născut Booknation.ro :) ❞
Booknation.ro e Erou Booknation.ro
Redactor de 2157 zile pe Booknation.ro
toate articolele scrise de Booknation.ro
Booknation.ro mai scrie și pe https://booknation.ro