citate inteligente

Descoperă colecția noastră de citate inteligente care sperăm să te inspire și să îți dea imboldul pe care îl cauți.

1. Dumnezeu nu este prezent în idoli. Sentimentele tale sunt dumnezeul tău. Sufletul tău este templul tău.

2. Cucii rămân tăcuți pentru o perioadă lungă de timp până când sunt capabili să cânte minunat pentru a le oferi bucurie tuturor.

3. Învață din greșelile altora. Nu poți trăi suficient de mult încât să le faci tu însuți pe toate.

4. Renunță la ideea că atașamentul și dragostea sunt unul și același lucru. Sunt dușmani. Atașamentul este cel care distruge toată dragostea.

5. Este mai bine să ai un singur fiu înzestrat cu însușiri bune decât o sută lipsiți de ele. Căci luna, deși una singură, risipește întunericul pe care stelele, deși numeroase, nu îl dispersează.

6. Educația este cel mai bun prieten. O persoană educată este respectată peste tot. Educația bate frumusețea și tinerețea.

7. Parfumul florilor se împrăștie doar în direcția vântului. Însă bunătatea unei persoane se împrăștie în toate direcțiile.

8. Un om este mare prin fapte, nu prin naștere.

9. Un om se naște singur și moare singur; și experimentează consecințele bune și rele ale karmei sale singur; și merge singur în iad sau în sălașul suprem.

10. Nu te împrieteni niciodată cu oamenii care sunt deasupra sau sub tine că statut. Asemenea prietenii nu îți vor oferi niciodată fericirea.

11. Odată ce ai început să muncești la ceva, să nu îți fie frică de eșec, nu abandona. Oamenii care muncesc cu sinceritate sunt cei mai fericiți.

12. De îndată ce frică se apropie, atac-o și distruge-o.

13. Pământul este sprijinit de puterea adevărului; puterea adevărului este cea care face soarele să strălucească și vântul să sufle; Într-adevăr, toate lucrurile se bazează pe adevăr.

14. El, cel care este atașat prea mult de membrii familiei sale experimentează frica și durerea căci rădăcina tuturor suferințelor este atașamentul. De aceea, pentru ca cineva să fie fericit ar trebui să renunțe la atașament.

15. Nu irosi cuvintele pe oameni care merită tăcerea ta. Uneori, cel mai puternic lucru pe care îl poți face este să nu spui nimic.

16. Există un anumit interes propriu în spatele fiecărei prietenii.Nu există prietenie fără interese proprii. Acesta este adevărul dureros.

17. Bogăția, un prieten, o soție sau un regat.. toate acestea pot fi redobândite; însă când pierdem acest corp nu îl mai putem recăpăta niciodată.

18. Sunt 3 pietre prețioase pe acest pământ: mâncarea, apă și cuvintele plăcute.

19. Cine îndeplinește toată fericirea pe care și-o dorește? Totul este în mâinile Domnului. De aceea, ar trebui să învățăm mulțumirea sufletească.

20. Cel care fuge de o calamitate terifiantă, de o invazie străină de o foamete teribilă și de compania oamenilor nemernici este în siguranță.

21. Chiar dacă un șarpe nu este otrăvitor, ar trebui să pretindă că este veninos.

22. Mintea unui om este cauza libertății sau a sclaviei sale față de ceva.

23. Viața, acțiunile, bogăția, ceea ce învață și moartea unei persoane sunt hotărâte de Dumnezeu când este în uter.

24. Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului. Mihai Eminescu

25. Viclenia e un semn de slăbiciune, căci mintea omenească veritabilă stă în raport direct cu capacitatea de a pricepe în mod dezinteresat un adevăr. Învingătorul momentan nu este totdeauna cel definitiv. Mihai Eminescu

26. Să mă tem oare de dragoste mai mult decât de moarte? Octavian Paler

27. Nu, dreptatea nu-i nimic fără putere. Mihai Eminescu

28. Dacă vrei să ai slavă, dispreţuieşte slava. Sfântul Ioan Gură de Aur

29. Fiţi suflete înviate, nu suflete moarte! Gogol

30. Dumnezeu a făcut un tron pentru bărbat şi un altar pentru femeie. Tronul exaltă, altarul sfinţeşte. Victor Hugo

31. Nevoia e sofistul cel mai mare de pe pământ. Mihai Eminescu

32. Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane. Immanuel Kant

33. Virtutea rămâne cel mai costisitor viciu: aşa trebuie să şi rămână! Friedrich Nietzsche

34. Nu există un înţeles universal la care să ajungem cu toţii, nu există decât înţelesul pe care îl dăm noi vieţii noastre, un înţeles propriu, un scenariu propriu, un roman propriu, o carte a vieţii fiecăruia. Anais Nin

35. Orice formă de dependenţă este rea, indiferent dacă narcoticul este alcoolul, morfina sau idealismul. Carl Gustav Jung

36. Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul. Mihai Eminescu

37. Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa. Octavian Paler

38. Un om este pentru celălalt conştiinţa sa: şi lucrul acesta este important mai ales dacă celălalt n-are, de regulă, una. Friedrich Nietzsche

39. Însă pentru mine, singurătatea există pretutindeni şi este curată nebunie să caut în pustietate mai abitir decât în alte părţi. George Sand

40. Temeiul oricărei morale e respectarea libertăţii celuilalt. Simone de Beauvoir

41. Rănile suferite de cea mai adâncă iubire ajung pentru a face din ea o ură destul de frumoasă. Andre Malraux

42. În sfera gândirii, absurditatea şi perversitatea sunt stăpânii lumii şi domnia lor poate fi întreruptă numai pentru puţin timp. Arthur Schopenhauer

43. Dacă vei trăi în conformitate cu natura, nu vei fi niciodată sărac; dacă vei trăi în conformitate cu părerile, nu vei niciodată bogat. Seneca

44. M-am legat totdeauna de locurile în care am întârziat, de unde n-am plecat imediat ce-am venit. Din camerele în care am adormit o noapte, n-am reuşit să plec fără să-ntorc capul. Octavian Paler

45. Au succes numai sistemele filosofice şi religiile care ne linguşesc, fie că o fac în numele progresului, fie în cel al infernului. Emil Cioran

46. Dragostea pentru aproapele nostru, nu este ea oare o dorinţă aprigă de o nouă proprietate? Friedrich Nietzsche

47. E foarte greu să accepţi să fii judecat de cineva care a suferit mai puţin ca tine. Emil Cioran

48. Istoria ideilor e istoria urii însinguraţilor. Emil Cioran

49. Trebuie să existe nevoia să fii puternic; altfel nu vei ajunge aşa niciodată. Friedrich Nietzsche

50. Să iubesc, să am milă, să aştept, să mă desăvârşesc. O scară a monotoniei, când n-ai vrut să fii un dobitoc sub cer şi niciun milog în zarea stearpă a unui oarecare absolut. Emil Cioran

51. Este un pas mic pentru om, dar un pas mare pentru omenire. Neil Armstrong

52. Nimic nu e tragic. Totul e ireal. Emil Cioran

53. Ştiinţa nu a înţeles încă arta profeţiei. Anticipăm prea multe pentru anul următor şi totuşi prea puţine pentru următorii zece ani. Neil Armstrong

54. A ajunge să crezi numai în tăcere, să nu mai preţuieşti decât tăcerea, este a realiza una din cele mai esenţiale expresii ale trăirii la marginile vieţii. Elogiul tăcerii, la marii singuratici şi la întemeietorii de religii, îşi are o rădăcină mult mai profundă decât îşi închipuiesc oamenii. Emil Cioran

55. Cel mai bun mijloc de a-ţi ţine cuvântul este să nu ţi-l dai niciodată. Napoleon Bonaparte

56. Lumea-i cum este şi ca dânsa suntem noi. Mihai Eminescu

57. Pentru mine nimic nu e mai de preţ şi mai rar ca cinstea. Friedrich Nietzsche

58. În rest, port în mine, fără să ştiu, un adevărat cimitir în care se află ceea ce am uitat că am văzut, că am auzit, că am fost. Octavian Paler

59. Cartea naturii este scrisă cu simboluri matematice. Galileo Galilei

60. Când toate simţurile ne trădează, raţiunea trebuie să-şi facă simţită prezenţa. Galileo Galilei

61. Supraomul… cel care a organizat haosul pasiunilor sale, a conferit stil caracterului său şi a devenit creativ. Conştient de terorile vieţii sale, el susţine viaţa, fără niciun fel de resentiment. Friedrich Nietzsche

62. Eu sunt, eu exist, aceasta este sigur; dar cât timp? Atâta timp cât gândesc; căci poate s-ar putea întâmpla că dacă aş înceta de a gândi, să încetez în acelaşi timp de a fi. Descartes

63. Sentimentul naţional este acela care asigură existenţa popoarelor. Nicolae Titulescu

64. Filosofia este singurul mijloc de a depăşi condiţia de muritor şi chiar de a o transforma în nemurire. Seneca

65. Proverbele constituie limbajul plebei şi fac dovada unei lipse totale de agerime în societatea lumii rafinate. Immanuel Kant

66. Dacă viaţa şi moartea lui Socrate au fost acelea ale unui înţelept, viaţa şi moartea lui Isus au fost acelea ale unui Dumnezeu. Jean-Jacques Rousseau

67. Cerul este poate atât de iubit şi din cauza marilor mistere ce ascunde şi care, vreodată dezlegate, vor da şi soluţia rostului nostru pe pământ. Victor Anestin

68. Oricât de mare este deosebirea dintre om şi celelalte vieţuitoare, totuşi nu s-ar îndepărta prea mult de adevăr cel care ar afirma că şi oamenii se deosebesc unul de altul nu în mai mică măsură. Galileo Galilei

69. Dacă a fost hărăzit unor oameni să se deosebească de ceilalţi prin înţelepciunea lor, Ptolemeu şi Copernic au fost dintre aceia care s-au ridicat cel mai mult, citind, oprindu-se şi filozofând asupra constituţiei lumii. Galileo Galilei

70. Când simţurile ne trădează, ne rămâne raţiunea. Galileo Galilei

71. Un popor imoral e fizic nesănătos sau degenerat. Mihai Eminescu

72. Eu am făcut piatra să cânte pentru Omenire. Constantin Brâncuşi

73. Nu ne mărturisim altcuiva mâhnirile decât ca să-l facem să sufere, ca să le ia asupra lui. Emil Cioran

74. Nu există fericire de care să-ţi aminteşti fără tristeţe. Octavian Paler

75. Întotdeauna este imposibil până când este făcut. Neil Armstrong

76. Sfinxul e nemuritor, nu moare, ci reîncepe continuu. Octavian Paler

77. Măsoară ceea ce este măsurabil şi fă măsurabil ceea ce nu este. Galileo Galilei

78. Cel ce nu e cultivat e brut, cel ce nu e disciplinat e sălbatic. Immanuel Kant

79. Justiţia care judecă după „ordin” şi nu după conştiinţă, nu există. Corneliu Zelea Codreanu

80. Dacă vrei să le dai ceva, dă-le o pomană; dar mai întâi aşteaptă să ţi-o ceară. Friedrich Nietzsche

81. Nu putem avea certitudine raţională despre orice; însă acolo unde o putem avea, trebuie s-o preferăm celei empirice. Immanuel Kant

82. Trei lucruri ne ajută să suportam greutăţile vieţii: speranţa, somnul şi râsul; acestea au fost date omului ca echilibru al suferinţelor pe care le are de îndurat în timpul vieţii. Immanuel Kant

83. Noi trăim într-o epocă a disciplinării, culturii şi civilizării, dar suntem încă departe de epoca moralizării. În starea actuală a oamenilor putem spune că fericirea statelor creşte o dată cu mizeria oamenilor. Immanuel Kant

84. Un intelect corect este acela: care nu străluceşte atât prin mulţimea conceptelor sale, cât prin conformitatea lor cu cunoaşterea obiectului, deci cu facultatea şi dexteritatea de a avea aprehensiunea adevărului. Immanuel Kant

85. Nimic nu va putea să-mi scoată din minte că lumea asta e fructul unui zeu tenebros ce-şi prelungeşte umbra în mine, şi că misiunea mea este să duc la ultimele consecinţe blestemul ce apasă asupra lui şi a operei sale. Emil Cioran

86. Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice. George Orwell

87. Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice. Esop

88. Educația nu e cât de mult ai memorat sau cât știi. E capacitatea de a face diferența între ce știi și ce nu știi. Anatole France

89. Ce oameni excepționali trec pe lângă noi, anonimi, și noi admirăm prostește atâția neghiobi, numai pentru că au vorbit de ei presa și opinia publică. Mircea Eliade

90. Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm. Mark Twain

91. Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei. Mihai Eminescu

92. Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la insulte. Antistene

93. Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost. George Bernard Shaw

94. Cel care n-a simţit niciodată farmecul unei prietenii sincere şi dezinteresate nu cunoaşte toată fericirea pe care un om o poate primi de la alt om. Carl Gustav Jung

95. Două calități pe lume nu pot fi simulate și nici înlocuite: inteligența și bunătatea! Ileana Vulpescu

96. Când ai încetat să fii mai copil, ai murit de mult. Constantin Brâncuși

97. Mânia învinge-o prin blândeţe, răul învinge-l prin bine, pe zgârcit învinge-l prin dărnicie, iar pe mincinos prin adevăr. Buddha

98. Înțelepciunea vieții e simplă: Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte. Nicolae Iorga

99. Un inteligent observă tot timpul, un prost face tot timpul observaţii. Heinrich Heine

100. Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. Mahatma Gandhi

101. Trăim vremuri grele: copiii nu-și mai ascultă părinții și orice prost crede că poate să scrie o carte. Cicero

102. Oamenii de care trebuie să te temi nu sunt cei care au păreri diferite de ale tale, ci cei ce sunt prea lași ca să îți spună acest lucru. Napoleon Bonaparte

103. De multe ori taci fiindcă ești convins de prostia adversarului. Nicolae Iorga

104. Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi. Bertolt Brecht

105. Unii oameni apar în viața ta ca o binecuvântare. Alții, ca o lecție. Maica Tereza

106. Am învătat că un om n-are dreptul să-l privească pe un altul de sus decât atunci când trebuie să se aplece pentru a-l ajuta să se ridice. Gabriel Garcia Marquez

107. Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune. Proverbe turcești

108. Omul trebuie să aibă şi prieteni, şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie. Nicolae Iorga

109. Începe prin a face ce e necesar. Apoi fă ce este posibil. Apoi ai să-ți dai seama că deja faci ce credeai că e imposibil. Francisc de Assisi

110. De aproape două mii de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem. Mihai Eminescu

111. Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Nicolae Steinhardt

112. Libertatea nu înseamnă lene și nepăsare. Libertatea este responsabilitate. Dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea, o face altcineva pentru tine. Așa devii sclav. Osho

113. Șiretenia și perfidia sunt resursele oamenilor care nu au destulă minte pentru a fi cinstiți. Benjamin Franklin

114. Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri. Petre Țuțea

115. De câte ori apare un om inteligent îl poți recunoaste după faptul că toți tâmpiții se aliază împotriva lui. Jonathan Swift

116. Vremurile noastre sunt vremea mediocrităţii, a lipsei de sentimente, a pasiunii pentru incultură, a lenei, a incapacităţii de a te apuca de treabă şi a dorinţei de a avea totul de-a gata. Feodor Dostoievski

117. Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei. Prostia, nu. Umberto Eco

118. Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci acela care nu știe să înțeleagă. Alvin Toffler

119. Destinul conduce jumătate din viața unui om. Pe cealaltă o conduce caracterul. Alfred de Vigny

120. Avantajul omului inteligent este că poate face pe prostul ori de câte ori are chef. Woody Allen

121. Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. Dalai Lama

122. Nu contează cine votează. Contează cine numără voturile. Iosif Stalin

123. Nimeni nu te poate înșela. Tu singur te înșeli asupra celorlalți. Johann W. von Goethe

124. O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică. Marin Preda

125. Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi? Cicero

126. Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. Mihai Eminescu

127. Când nu ești sigur de caracterul unui om, privește-i prietenii. Proverbe japoneze

128. Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos. Charlie Chaplin

129. Caracterul fără inteligență face mult, inteligența fără caracter nu face nimic. Cicero

130. Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. Mahatma Gandhi

131. Valoarea omului se măsoară după greutățile pe care el le învinge. Voltaire

132. Singurul mod de a rămâne sărac este să fii cinstit. Napoleon Bonaparte

133. Dacă nu înveți cât ești tânăr, îți vei petrece restul zilelor plângându-te de eșecuri. Proverbe chinezești

134. Proștii au o sculă care le ține loc de inteligență – șiretenia. Petre Țuțea

135. Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu. Michelangelo Buonarroti

136. Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală. Albert Einstein

137. Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruienile cresc pretutindeni. Mihai Eminescu

138. Trec o singură dată prin viață. Tocmai de aceea, orice lucru bun pe care îl pot face trebuie să-l fac acum… pentru că nu voi mai trece din nou pe aici. Maica Tereza

139. Politica nu are principii. Are numai interese. Octavian Paler

140. Nimeni nu e destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. La Fontaine

141. Sinceritatea este forma cea mai îndrăzneaţă a curajului. William Somerset Maugham

142. Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi! Sfântul Augustin

143. Oamenii care luptă pot pierde. Oamenii care nu luptă au pierdut deja. Bertolt Brecht

144. Oricâte calităţi am avea, lumea se uită numai la defecte. Molière

145. Egalitatea nu există decât în matematică. Mihai Eminescu

146. Adevărata prietenie rezistă timpului, distanţei şi tăcerii. Isabel Allende

147. Prostia şi îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart. Proverbe arabe

148. Nu-ţi crea o imagine falsă. Este incomodă, greu de întreţinut şi uşor de depistat. Horațiu Mălăele

149. Pune Guvernul să conducă deșertul Sahara și în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. Milton Friedman

150. Nu e nimic mai imoral decât să pari om de treabă tocmai atunci când ești necinstit. Cicero

151. Două virtuţi ar trebui să nu le pierdem niciodată: curajul de a ne înfrunta propriile slăbiciuni şi puterea de a ne trăi propriile emoţii. Michelangelo Buonarroti

152. E atât de greu și de dureros să stai între minte și inimă și să te lupți să o împaci pe cea din urmă cu dreptățile celei dintâi. Gala Galaction

153. Că ai căzut nu are nici o importanță deoarece numai modul în care te ridici contează. Nelson Mandela

154. Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi. Platon

155. Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine. Pitagora

156. O iubire pe care ești nevoit să o păzești nu înseamnă nimic. Octavian Paler

157. Când un guvern se teme de cetățeni, e democrație. Când cetățenii se tem de guvern, este dictatură. Thomas Jefferson

158. Prietenie înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greşește. André Malraux

159. Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. François Rabelais

160. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Immanuel Kant

161. Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără. Henry Ford

162. Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul. Regina României Maria

163. Cu cât regula e mai strictă, cu atât capul care a conceput-o e mai prost. Jean de la Bruyere

164. Un om este bogat sau sărac în funcţie de ce este, nu de ce are. Henry Ward Beecher

165. Nu sunt supărat pentru că m-ai mințit. Sunt supărat pentru că de acum nu te mai pot crede. Friedrich Nietzsche

166. Curajul înseamnă să înfrunţi opinia majorităţii în numele adevărului. Vaclav Havel

167. Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. Pitagora

168. Daca iei un câine flămând și îi dai de mâncare, nu te va mușca. Aceasta este cea mai importantă diferență între un câine și un om. Mark Twain

169. Adesea este mai folositor să pleci din preajma unor oameni decât să te plângi de purtarea lor. Jean de la Bruyere

170. Secretul înțelepciunii este să știi ce lucruri să treci cu vederea. William James

171. Cu cât e mai mică mintea, cu atât e mai mare îngâmfarea. Esop

172. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Proverbe japoneze

173. Doar cei ce s-au ajutat singuri știu cum să-i ajute pe alții. George Bernard Shaw

174. Am răbdare când e vorba de prostie, însă nu cu cei care sunt mândri de ea. Edith Sitwell

175. Dacă pentru a trăi trebuie să te târăști, ridică-te și mori. Jim Morrison

176. Femeia e o creatură menită să fie iubită, nu înțeleasă. Sigmund Freud

177. Viața este un joc cu bumeranguri. Gândurile, cuvintele și faptele noastre se întorc la noi, mai devreme sau mai târziu, cu acuratețe năucitoare. Neale Donald Walsch

178. Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia. Alexandru Vlahuță

179. Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. Otto von Bismarck

180. Înainte de a arăta pe cineva cu degetul, asigură-te că ai mâinile curate. Bob Marley

181. În fața lui Dumnezeu nu există genii. Dumnezeu nu lucrează cu genii, ci cu oameni. Petre Țuțea

182. Dacă ești deprimat, trăiești în trecut. Dacă ești nerăbdător, trăiești în viitor. Dacă ești împăcat, trăiești în prezent. Lao Tse

183. Măsura exactă a sănătăţii mentale constă în dispoziţia de a găsi ceva bun în toate. Ralph Waldo Emerson

184. Uitarea şi mersul mai departe sunt cea mai mare înţelepciune. Friedrich Nietzsche

185. Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă. Dan Puric

186. Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești toți oamenii tot timpul. Abraham Lincoln

187. Dacă oamenii sunt buni doar de frica unei pedepse sau în speranța unei răsplate, atunci suntem într-adevăr o adunătură jalnică. Albert Einstein

188. Ai dușmani? Bravo! Înseamnă că ai făcut ceva, cândva în viață. Winston Churchill

189. O cameră fără cărți este ca un corp fără suflet. Cicero

190. Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele. Lucian Blaga

191. Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în faţa oamenilor sau a întâmplărilor. Marie Curie

192. Vei învăța pe cheltuiala ta că de-a lungul vieții vei întâlni mai multe măști decât chipuri. Luigi Pirandello

193. Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. Nicolae Titulescu

194. Cere sfatul unui dușman și fă invers. Proverbe evreiești

195. Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acţiona responsabil, iar oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli. Platon

196. Să-ți ferești capul de frig și de prostie. Arsenie Boca

197. Putem să-i iertăm pe copiii care se tem de întuneric, dar adevărata tragedie este a adulților care se tem de lumină. Platon

198. Să nu știe nimeni ce răni te dor. Octavian Goga

199. Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îi educi, ori îi suporți. Marcus Aurelius

200. Nu judecați oamenii după cei cu care se adună. Și Iuda avea amici ireproșabili. Ernest Hemingway

201. În spatele fiecărei mari averi se ascunde o fărădelege. Honoré de Balzac

202. Șarpele e odios nu pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să muște. Nicolae Iorga

203. La răscruce de viaţă nu există indicatoare. Charlie Chaplin

204. Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. Albert Einstein

205. Când crezi că ai găsit toate răspunsurile, vine viaţa şi schimbă toate întrebările. Bob Marley

206. Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci. Steve Jobs

207. Dăruiește-i persoanei pe care o iubești: aripi pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce și motive pentru a rămâne. Dalai Lama

208. Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. Seneca

209. Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi. Mihai Eminescu

210. Ce este, în fond, prietenia, dacă nu acel minunat privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni? Dan Puric

211. Dacă nu poți zbura, fugi. Dacă nu poți fugi, mergi. Dacă nu poți merge, târăște-te. Orice ai face, trebuie să mergi înainte. Martin Luther King

212. Prostul nu cunoaște om mai deștept ca el. Montesquieu

213. Viața însăși este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă s-o trăiești ca pe ceva magic. Albert Einstein

214. Dacă i-am mulțumi lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi, n-am mai avea timp să ne plângem. Richard Wurmbrand

215. Mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă. Sai Baba

216. Tăcerea este cea mai perfectă exprimare a disprețului. George Bernard Shaw

217. M-am culcat și am visat că viața era fericire. M-am trezit și am văzut că viața este datorie. Mi-am făcut datoria și-a venit fericirea. Rabindranath Tagore

218. Poţi folosi orice limbaj doreşti, niciodată nu poţi spune altceva decât ceea ce eşti. Ralph Waldo Emerson

219. E mai bine să nu ai idei deloc, decât să ai idei proaste. Mai bine să nu crezi în nimic, decât să crezi în ceva greşit. Thomas Jefferson

220. Parvenitul se târăşte de-a buşilea în faţa celor ce-i pot fi de folos şi este obraznic cu cei de care nu mai are nevoie. Honoré de Balzac

221. Românului i-e greu până se apucă de treabă, că de lăsat îndată se lasă. Ion Creangă

222. Când ești nefericit, nu conta pe prieteni. Euripide

223. Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunță Richard Nixon

224. În viaţă, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol. Tudor Mușatescu

225. Când statul nu plătește profesorii, copiii sunt cei care vor plăti. Guy Bedos

226. Valoarea unui om rezidă în ce dă el, nu în ceea ce este capabil să primească. Albert Einstein

227. Cel ce îşi domină nervii domină cel mai rău duşman. Confucius

228. Pentru orice rău există două leacuri: timpul și tăcerea. Alexandre Dumas

229. Prostul face tot ce poate ca să nu treacă neobservat. Tudor Mușatescu

230. Există trei metode de a deveni înțelept: Meditația, care e cea mai nobilă. Imitația, care e cea mai simplă. Experiența, care e cea mai amară. Confucius

231. Caracterul unui om nu se arată în momentele de confort, ci în cele de schimbări și controverse. Martin Luther King

232. Tu să nu te tragi cu mine de șireturi, întrucât eu mă port desculț. Nichita Stănescu

233. Omul cu adevărat bun e cel care ar fi putut fi rău și n-a fost. Nicolae Iorga

234. Dacă nu poți explica ceva unui copil de șase ani, atunci nici tu nu ai înțeles. Albert Einstein

235. Cine este prieten cu toata lumea, nu este prieten cu nimeni. Aristotel

236. Cine ți-a făcut o nedreptate nu rămâne cu o datorie față de tine, ci o pierdere față de el însuși. Nicolae Iorga

237. Îți dai seama că ai îmbătrânit când lumânările de pe tort costă mult mai mult decât tortul. Paul Newman

238. Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc și nu se cunosc pentru că nu comunică. Martin Luther King

239. Marea afacere și singura în care trebuie să reușești este cea de a trăi fericit. Voltaire

240. Ce gândim, ce ştim sau ce credem este de mică importanţă. Singurul lucru care contează este ce facem… John Ruskin

241. Culmea lenei este să te scoli la șase dimineața ca să ai mai mult timp de stat degeaba. Tristan Bernard

242. Valoarea ta stă în ceea ce ești, nu în ceea ce ai. Thomas Edison

243. Când ştii cât valorezi, nu te opri până nu obţii ce ţi se cuvine. Pierre Corneille

244. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Proverbe japoneze

245. Trupul omenesc este frumos doar în măsura în care oglindește sufletul. Constantin Brâncuși

246. Banii se pot cheltui, chiar pierde, însă averea minţii rămâne neatinsă. Mihail Drumeș

247. A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes. Henry Ford

248. Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și că azi ești mai înțelept decât ieri. Jonathan Swift

249. Să nu facem răul, dar nici binele cu sila. Nicolae Steinhardt

250. De obicei, mândria e cauza tuturor marilor greşeli. John Ruskin

251. Fericirea o face pe femeie frumoasă și dragostea o face fericită. Iubirea este adevăratul fard al femeii. Charles Baudelaire

252. Ori de câte ori te trezești dimineața, gândește-te la privilegiul de a fi în viață, de a putea gândi, iubi și de a te putea bucura. Marcus Aurelius

253. Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanţă, esenţială este intensitatea. Cezar Petrescu

254. Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin mai buni, fie se transformă în oțet. Papa Ioan-Paul-II

255. Femeia e ca o punguță de ceai: nu știi niciodată cât de tare este până nu o vezi cum fierbe. Eleanor Roosevelt

256. Mă interesează ce gândește Dumnezeu. Restul sunt detalii. Albert Einstein

257. Vârsta nu e cea pe care o ai, ci aceea pe care o simţi. Gabriel Garcia Marquez

258. Sufletele mari au întâlnit întotdeauna opoziție din partea minților mediocre. Albert Einstein

259. Numai după invidia altora îți dai seama de propria ta valoare. Tudor Mușatescu

260. Iubirea nu e un târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea e o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc! Liviu Rebreanu

261. Două lucruri sunt imposibile în viață: a vedea cu ochii pe Dumnezeu și a povesti dragostea. Adrian Păunescu

262. Dacă vrei să știi cine este un om, dă-i o funcție de conducere. Robert Brasillach

263. Cea mai bună cale pentru a-ţi îndeplini visele este să te trezeşti. Paul Valéry

264. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu ei. Joanne K. Rowling

265. Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă. Ralph Waldo Emerson

266. Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. Thomas Jefferson

267. Tragedia vieții constă în ceea ce moare într-un om în timp ce trăiește. Albert Schweitzer

268. Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. Ludwig van Beethoven

269. Iremediabilă este numai greșeala de a te lăsa strivit. Octavian Paler

270. Banii, în lipsa inteligenței, sunt periculoși. Napoleon Hill

271. Nu oricine ne surâde ne este prieten. Proverbe latine

272. Comandã magnet

273. Femeia nu este sexul slab. E cel mai nobil dintre cele două, prin puterea sa de sacrificiu, de suferinţă în tăcere, de umilinţă, credinţă şi cunoaştere. Mahatma Gandhi

274. Bărbatul trebuie cunoscut fără să te miri de ceea ce descoperi. Când dai de unul care e mai puțin rău decât ceilalți, îl iei, nu mai stai pe gânduri. Marin Preda

275. Nu planta copacul tristeţii în inima ta. Reciteşte în fiecare dimineaţă cartea bucuriei. Omar Khayyam

276. Să ai o inimă care să nu devină niciodată aspră, un calm care niciodată să nu obosească şi o atingere care niciodată să nu rănească. Charles Dickens

277. Din suferință s-au născut cele mai mari caractere. Cele mai puternice suflete sunt pline de cicatrici. Khalil Gibran

278. Fii bun, dar ferește-te să creadă lumea că poți fi numai bun. Nicolae Iorga

279. Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Maya Angelou

280. Pe măsură ce îmbătrânesc, sunt tot mai puțin atent la ceea ce spun oamenii. Urmăresc, însă, ceea ce fac. Andrew Carnegie

281. Înţeleptul este bogat întotdeauna, dar rareori bogatul este înţelept. Thales

282. Una dintre cele mai grave boli pe lumea asta este să nu însemni nimic pentru nimeni. Maica Tereza

283. De ce iubim femeile? Pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbați, nici altceva. Pentru că din ele-am ieșit și-n ele ne-întoarcem, și mintea noastră se rotește mereu și mereu, numai în jurul lor. Mircea Cărtărescu

284. Nu există pe lume ceva mai greu decât sinceritatea şi ceva mai uşor decât linguşirea. Feodor Dostoievski

285. Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiți pe cât mai mulți oameni. Denis Diderot

286. Nu sunt turmentat, dar eu… Eu pentru cine votez? Ion Luca Caragiale

287. Niciodată mintea nu conduce; ea arată numai alternativele. Direcțiunea finală o hotărăște inima. Titu Maiorescu

288. Oamenii își schimbă simpatiile și purtarea cu aceeași iuțeală cu care li se schimbă interesul. Arthur Schopenhauer

289. Mulți văd ceea ce pari a fi, puțini înțeleg ceea ce ești. Niccolò Machiavelli

290. Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu te gândeşti… Mircea Eliade

291. În oamenii frumoşi e frumoasă şi toamna. Plutarh

292. Când iubeşti, trăieşti. În rest, exişti. Alexandre Dumas

293. O țară de oi merită un guvern de lupi. Edward R. Murrow

294. Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi e superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare. Sigmund Freud

295. Prima condiţie pentru a fi fericit este să n-ai timp să te gândeşti la nefericire. George Bernard Shaw

296. Dacă fiecare ins ar activa fără gândul recompensei, pământul ar fi un rai. Mircea Eliade

297. Cunosc mulți oameni care de departe par ceva, iar de aproape nimic. La Fontaine

298. Fiindcă nu știi ce te-așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Omar Khayyam

299. Legile țării nu interzic nimănui să fie imbecil. Grigore Moisil

300. Există oameni a căror inimă se micșorează pe măsură ce portofelul lor se umflă. Aldous Huxley

301. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un destin. Dalai Lama

302. Nu te certa niciodată cu oamenii proști. Te vor trage în jos la nivelul lor și te vor bate cu experiență. Mark Twain

303. Eleganţa este atunci când interiorul este la fel de frumos ca exteriorul. Coco Chanel

304. Indiferent ce spune lumea, zâmbește și du-ți misiunea mai departe. Maica Tereza

305. Oamenilor le e greu să fie fericiţi pentru că văd trecutul mai frumos decât a fost, prezentul mai rău decât este şi viitorul mai dificil decât va fi. Marcel Pagnol

306. Să nu legi niciodată prietenie cu omul pe care nu-l poți respecta. Charles Darwin

307. Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă-ţi place ce faci, atunci vei avea succes. Albert Schweitzer

308. Învață să ai mereu un zâmbet ascuns în inimă. Arsenie Papacioc

309. Puterea celui cu adevărat puternic astfel se manifestă: să știi că poți distruge pe cineva, să n-o faci și acela să nu știe. Marin Preda

310. Nu descuraja niciodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. Platon

311. Unde stăpânește dragostea nu există dorință de putere, iar unde predomină puterea lipsește dragostea. Carl Gustav Jung

312. Ei ma urăsc că nu-s ca ei, eu îi iubesc că nu-s ca mine. Ion Minulescu

313. Singurii ochi frumoşi sunt aceia care te privesc cu tandreţe. Coco Chanel

314. Și optimistul, și pesimistul contribuie la societate. Optimistul a inventat avionul, pesimistul a inventat parașuta. George Bernard Shaw

315. O zi în care nu ai râs este o zi pierdută. Charlie Chaplin

316. Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se. Nicolae Iorga

317. Dacă nu citești ziarele ești neinformat, dacă le citești, ești dezinformat. Mark Twain

318. Viața-i o glumă foarte serioasă. Victor Hugo

319. A te mândri cu relațiile tale înseamnă a recunoaște cât valorezi fără ele. Emil Cioran

320. Nu treptele succesului sunt importante, ci treptele împlinirii sufleteşti. Dan Puric

321. Cu cât statul este mai corupt, cu atât va emite mai multe legi. Tacit

322. În această lume, nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite. Benjamin Franklin

323. Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. Camil Petrescu

324. Ochii îs doi și-s triști, d-apoi inima, singură? Grigore Vieru

325. Știi că ești îndrăgostit atunci când nu mai poți adormi pentru că realitatea este, în sfârșit, mai frumoasă decât visul. Theodor Seuss

326. Dacă vrei să ajungi sus, folosește picioarele tale. Nu te lăsa purtat, nu te cățăra pe spinarea sau pe capul altora. Friedrich Nietzsche

327. Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi

328. A fi mare, nu-i mirare. A fi om, e lucru mare. Proverbe românești

329. Aflați de la mine că românii acceptă toate suferințele, dar tot eu vă spun că ei nu vor accepta niciodată nedreptatea. Nicolae Titulescu

330. Te-ai ridicat atât de sus, iubitul meu amic, încât de-aici de jos, te văd atât de mic! Ion Luca Caragiale

331. Este foarte simplu să fii fericit, dar este foarte greu să fii simplu. Rabindranath Tagore

332. Trebuie să-ți dorești să fii puternic. Altfel, nu vei ajunge așa niciodată. Friedrich Nietzsche

333. Problema pe care o au oamenii nu este că ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea jos şi reuşesc. Michelangelo Buonarroti

334. Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci. Jiddu Khrishnamurti

335. Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. Proverbe indiene

336. Când văd proștii locuind în cele mai strălucitoare palate, înțeleg de ce Diogene locuia într-un butoi. Traian Demetrescu

337. Omul fățarnic are două fețe și nici un obraz. Nicolae Iorga

338. Degeaba alergi. Trebuia să pornești la timp. Napoleon Bonaparte

339. Dacă ataci replica unui prost, riști să te trezești cu tot prostul în discuție. Nicolae Iorga

340. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Constantin Brâncuși

341. Un om trebuie să fie destul de mare ca să-și recunoască greșelile, suficient de deștept ca să învețe din ele și îndeajuns de tare ca să le îndrepte. Alphonse Allais

342. Primii 40 de ani de viață ne dau textul, următorii ne oferă comentariul. Arthur Schopenhauer

343. Marea taină a existenţei nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti. Feodor Dostoievski

344. Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele tale. Dalai Lama

345. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Octavian Paler

346. Când mă analizez, mă detest. Când mă compar, mă declar mulțumit. Blaise Pascal

347. Dacă ai destulă răbdare, poți muta munții din loc, dar dacă ai destulă inteligență zbori peste ei. Boris Vian

348. Vai de cel care, după ce deschide ușa camerei seara, nu are cui spune: „Bună seara”. Octavian Paler

349. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Regele României Mihai-I

350. Fericirea după care tânjești o întunecă pe cea pe care o ai. Jacques Deval

351. Nu regreta că îmbătrânești. Este un privilegiu pe care mulți nu îl au. Martin Luther King

352. Religia este cea care-i împiedică pe cei săraci să-i ucidă pe cei bogați. Napoleon Bonaparte

353. A fi sărac și a nu dispera e greu. A fi bogat și a nu deveni arogant este și mai greu. Confucius

354. Timpul linişteşte și lămureşte. Nicio stare sufletească nu poate rămâne neschimbată de-a lungul timpului. Thomas Mann

355. Prietenul tuturor nu e prietenul nimănui. Proverbe persane

356. Dacă toți oamenii ar ști ce vorbesc alții despre ei, nu ar mai exista nici patru prieteni în lume. Blaise Pascal

357. Biruinţa nu-i obligatorie. Obligatorie e lupta. Nicolae Steinhardt

358. Nefericirea oamenilor vine din ușurința cu care se lasă păcăliți. Tudor Arghezi

359. Sunt o mie de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi. Proverbe arabe

360. Nimic nu-i poate opri pe oamenii cu atitudine pozitivă. Nimic nu-i poate ajuta pe cei cu mentalitate greșită. Thomas Jefferson

361. Prietenia nu poate fi dusă mai departe dacă nu suntem în stare să trecem peste mici greşeli. Jean de la Bruyere

362. Nu te teme de dușmanii care te atacă. Teme-te de prietenii care te lingușesc. Dale Carnegie Dale Carnegie

363. Sărac e cel ce se simte sărac, căruia îi trebuie neapărat mai mult decât are. Mihai Eminescu

364. Spune adevărul și atunci nu va trebui să ții minte nimic. Mark Twain

365. Prostul are un mare avantaj față de deștept. Este întotdeauna mulțumit de el însuși. Napoleon Bonaparte

366. Ferește-te de furia omului răbdător. John Dryden

367. Dacă nu ştii ce să ceri de la viaţă, viaţa nu ştie ce să-ţi dea. Ileana Vulpescu

368. Nu ești niciodată prea bătrân ca să-ți propui alt țel sau să visezi un nou vis. C. S. Lewis

369. Singurătatea mușcă uneori chiar din inimă. Octavian Paler

370. Dacă ți se dă o coală liniată, scrie pe cealaltă parte. Juan Ramón Jiménez

371. Viața e grea; mai ales dacă ești prost. John Wayne

372. Nu întrerupe niciodată un dușman atunci când face o greșeală. Napoleon Bonaparte

373. Dacă iubești pe cineva, atunci îl iubești așa cum e, și nu cum ai dori tu să fie. Lev Tolstoi

374. Noi, femeile, avem nevoie de frumusețe ca să ne iubească bărbații și de prostie ca să-i iubim. Coco Chanel

375. După furtunile sufletului, ca și după cele ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte. Nicolae Iorga

376. Nu-mi dați sfaturi! Știu să greșesc și singur. Immanuel Kant

377. Lumea, când nu înțelege, inventează. Și asta e periculos! Alda Merini

378. Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj. Ion Creangă

379. Poţi să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poţi să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. Abraham Lincoln

380. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cel care te-a insultat. Napoleon Bonaparte

381. Sufletul e ca fierul. Nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit. Nicolae Iorga

382. Prostia are talentul de a fi insistentă. Albert Camus

383. Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu poată face încă o prostie. Woody Allen

384. Înţelege faptul că dragostea şi reuşitele măreţe implică uneori şi riscuri măreţe. Dalai Lama

385. Oamenii se împart în două categorii: unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu sunt mulțumiți. Mihai Eminescu

Vezi Top 100 cărți ale anului 2023