Limba se schimbă şi evoluează odată cu dezvoltarea vieţii economice şi spirituale a omului.

Traducerea este considerată o poartă deschisă către o altă cultură. Orice traducere realizată de către un traducător autorizat este considerată o operă de artă şi o construcţie lingvistică. Pentru realizarea unei traduceri de calitate este nevoie de capacităţi speciale si de aptitudini potrivite pentru a se putea desăvârşi acest proces: cunoştinţe, creativitate, talent, o bună cunoaştere a ambelor limbi, dar în special a celei în care se va traduce textul sursă.

Activitatea de traducere are vechi tradiţii. Încă din antichitate oamenii au simţit nevoia de a traduce, deoarece un om care vorbea o limbă străină, neînţeleasă de catre ceilalţi, era privit cu suspiciune şi chiar cu duşmănie. Traducerea are astfel menirea de a conecta oamenii de pretutindeni, spre comunicare universală dar şi spre culturi şi moduri de gândire diferite.

Munca traducătorului, indiferent de domeniul de specialitate, devine extrem de importantă. Acesta schimbă cuvintele dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă, dar menţine în acelaşi timp sensul şi contextul original. Practic nu este suficient doar să înlocuiască cuvintele dintr-o limbă în alta. Traducătorului îi revine sarcina de a ţine cont atât de argou cât şi de cuvintele folosite în mod colocvial. Traducerea textuală, mot-à-mot, nu este niciodată una de calitate, întrucât un singur cuvânt poate avea numeroase sensuri într-o anumită limbă.

Rolul unui furnizor de servicii de traducere este acela de a identifica nevoia beneficiarului şi de a o plasa către traducătorul competent şi specializat în domeniul şi combinaţia lingvistică respectivă. În acest sens, un furnizor de servicii de traducere, prin echipa pe care o coordonează, îndeplineşte consecutiv mai multe funcţii: pretraducător, cercetător, terminolog, lector, revizor, redactor şi specialist în diverse instrumente ale microeditării.

Datorită progresului permanent în economia de piaţă, explozia fenomenului de traducere ia amploare. Se conturează un adevărat sistem barometric centrat pe noțiunea de plurilingvism. Un progres uriaș se înregistrează astăzi în domeniul traducerilor specializate, tehnico-științifice, juridice, şi medicale efectuate în limbaje funcționale, în care elementul esențial îl constituie beneficiarul. Activitatea ca atare conduce continuu la evoluție și orientare spre o necesară și productivă performanță, întrucât traducerea va rămâne mereu o prestație intelectuală şi creativă care va însemna, înainte de toate, profesionalism, dedicație, simț al răspunderii, în final munca micul artist care oglindește realitatea prin imagini expresive.

Tradoteca® este prima agenţie de traduceri online din România care oferă un sistem securizat de vizualizare a lucrărilor traduse în timp real. Cu o echipă de peste 450 de traducători specializaţi în foarte multe domenii, chiar şi medicină sau tehnologie, agenţia de traduceri Tradoteca® este specializată în servicii de traduceri autorizate şi legalizate în toate limbile de circulaţie internaţională, asigurând calitate fiecărei lucrări supuse procesului de traducere.

Cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate pentru ca fiecare cuvânt să-și găsească corect locul potrivit, Tradoteca® permite susținerea obiectivelor și proiectelor dumneavoastră la cele mai intransigente cerințe.

Vă invităm să vizitaţi site-ul nostru www.tradoteca.ro pentru mai multe detalii legate de activitatea echipei noastre. Suntem permanent disponibili pentru a răspunde prompt informaţiilor sau solicitărilor primite.