Rezumat Motivatie si personalitate - A.H. Maslow

Motivație și personalitate reprezintă consemnarea originală a activității desfășurate de unul dintre cei mai creativi psihologi ai secolului al XX-lea. Ea a devenit o lucrare de referință pentru orice om preocupat de teoriile lui Abraham H.
Citește tot rezumatul cărții Motivatie si personalitate... Maslow, fapt dovedit de interesul crescând manifestat de autori care semnează în cele mai importante reviste de psihologie, educație, afaceri, studii sociale și din alte domenii. Deși prima ediție a acestei cărți a fost publicată în 1954, iar a doua în 1970, influența sa a continuat să crească o dată cu trecerea timpului. Din 1971 până în 1976, Motivație și personalitate a fost citată ca material bibliografic de 489 de ori, deci de peste 97 de ori pe an. Din 1976 până în 1980, la peste 20 de ani de la prima ediție, numărul trimiterilor bibliografice a crescut la 791, aceasta însemnând în medie 198 de trimiteri pe an. […] Maslow susține că toate trebuințele umane pot fi organizate într-o ierarhie, începând cu trebuințele fizice — de aer, hrană și apă. Apoi urmează alte patru niveluri, ale trebuințelor psihice — de securitate, dragoste, respect și actualizare a sinelui. În viziunea sa, trebuințele superioare sunt reale și fac parte integrantă din natura noastră umană în aceeași măsură cu nevoia de hrană. Maslow evită simplificările excesive ale poziției comportamentale și ale celei freudiene. Abraham H. Maslow este întemeietor al psihologiei umaniste din care s-au dezvoltat mai multe psihoterapii situate dincolo de freudism și comportamentalism. Profesor la Brandeis University între 1951 și 1969, Maslow a rămas în istoria psihologiei prin contribuția sa cea mai importantă cunoscută ca «ierarhia trebuințelor». Cuprins: Prefață la ediția a treia Mulțumiri Prefața la ediția a două Influența lui Abraham Maslow de Robert Frager Introducere Influența lui Maslow O scurtă biografie Referințe bibliografice PARTEA ÎNTÂI TEORIA MOTIVAȚIEI 1. Prefață la teoria motivației Abordarea de tip holistic O paradigmă pentru stările motivaționale Mijloace și scopuri Motivația inconștientă Aspectul comun al dorințelor omenești Motivații multiple Stările motivaționale Satisfacerea generează noi motivații Imposibilitatea de a inventaria impulsurile Clasificarea motivației în funcție de obiectivele fundamentale Lipsa de adecvare a datelor obținute din studierea animalelor Mediul Acțiunea integrată Comportamentele nemotivate Posibilitatea de a obține Realitatea și inconștientul Motivația celor mai înalte capacitați ale omului 2. O teorie asupra motivației umane Ierarhia trebuințelor primare Trebuințele cognitive primare Caracteristicile trebuințelor primare 3. Gratificarea trebuințelor primare Consecințe ale satisfacerii unei trebuințe primare Învățarea și gratificarea Gratificarea și formarea caracterului Gratificarea și sănătatea Gratificarea și patologia Implicații ale teoriei gratificării Influența gratificării 4. O reexaminare a teoriei instinctelor Importanta reexaminării O critică la adresa teoriei tradiționale a instinctelor Trebuințele primare în teoria instinctelor 5. Ierarhia trebuințelor Diferențe între trebuințele superioare și cele inferioare Consecințe ale unei ierarhii a trebuințelor 6. Comportamentul nemotivat Confruntare cu situațiile versus exprimare Comportamentele expresive PARTEA A DOUA - Psihopatologie și normalitate 7. Rădăcinile patologiei Privare și amenințare Conflict și amenințare Definirea individualizată a amenințării Trauma și boala ca amenințare Inhibarea actualizării sinelui ca amenințare Sursa patologiei 8. Este distructivitatea instinctivă? Animalele Copiii Antropologia Experiență clinică Endocrinologia și genetica Considerații teoretice Distructivitatea: instinctivă sau dobândită? 9. Psihoterapia ca relație interumană bună Psihoterapia și gratificarea trebuințelor Relațiile interpersonale bune Societatea bună Psihoterapia profesionistă 10. Concepții despre normalitate și sănătate Concepte standard Concepte noi Ce putem deveni Natura umană intrinsecă Diferențierea intrinsecului de accidental Condiții necesare pentru starea de sănătate Mediu și personalitate Utopia psihologică Natura normalității PARTEA A TREIA ACTUALIZAREA SINELUI 11. Oameni aflați în procesul de actualizare a sinelui: un studiu asupra sănătății psihice Studiul Observațiile 12. Iubirea la oamenii aflați în procesul actualizării sinelui Deschiderea A iubi și a fi iubit Sexualitatea Transcenderea eului Distracția și veselia Respectul față de ceilalți Dragostea ca recompensă în sine Iubirea altruistă Detașarea și individualitatea 13. Creativitatea la oamenii aflați în procesul actualizării sinelui Preconcepții Modele noi Creativitatea ca expresie a actualizării sinelui Rezolvarea contradicțiilor Absența fricii Experiențele de vârf Niveluri ale creativității Creativitatea și actualizarea sinelui 14. Întrebări pentru o nouă psihologie Învățarea Percepția Trăirile afective Motivația Inteligentă Cogniție și gândire Psihologia clinică Psihologia animală Psihologia socială Personalitatea 15. O abordare psihologică a științei Studierea omului de știință știință și valori umane Înțelegerea valorilor Legi umane și naturale Sociologia științei Abordări diferite ale realității Sănătatea psihică 16. Centrarea pe mijloace versus centrarea pe problema Exagerarea importanței aspectului tehnic Centrarea pe mijloace și ortodoxia științifică 17. Stereotipizare versus cogniție autentică Atenția Percepția Învățarea Gândirea Limbajul Teoria 18. O abordare holistică a psihologiei Abordarea holistic-dinamică Conceptul de sindrom al personalității Caracteristici ale sindroamelor personalității Restabilirea după perturbare Studierea sindromului personalității Nivelul și calitatea sindroamelor personalității Sindroamele personalității și comportamentul Exprimarea logică și matematică a unităților elementare ale sindromului Referințe Postfață. Bogata recoltă a lui Abraham Maslow de Ruth Cox Introducere Psihologia umanistă Psihologia transpersonală Educația: valori umaniste și noi modalități de învățare Impactul lui Maslow asupra muncii și managementului Sănătatea și persoana întreaga Teoria motivației, a actualizării sinelui și psihologia femeii Societatea sinergică Perenitatea recoltei lui Maslow O trecere în revistă a lucrărilor în care a fost citată Motivație și personalitate Bibliografie și lecturi selective Bibliografia scrierilor lui Abraham Maslow

Citește mai puțin...

Aștepți momentul potrivit ca să cumperi Motivatie si personalitate?

Nu mai pierde timpul! Am realizat pentru tine lista cu librăriile online care vând Motivatie si personalitate și poți alege librăria cu prețul cel mai mic 💰 ca să comanzi chiar acum.

VEZI CEL MAI MIC PREȚ

DESCOPERĂ RECENZIILE CĂRȚII MOTIVATIE SI PERSONALITATE PUBLICATE PE BOOKNATION: VEZI RECENZIILE