Rezumat Dictionar de drept al muncii - Ion Traian Stefanescu

Au trecut aproape două decenii de la apariția primului Dicționar de drept al muncii – lucrare științifică inedită la vremea respectivă. În răstimpul care s-a scurs, s-au produs modificări substanțiale în legislația (dreptul) muncii.
Citește tot rezumatul cărții Dictionar de drept al muncii... Explicațiile de fond ale acestor modificări rezidă în adoptarea Codului muncii (Legea nr. 53/2003) și în apartenența României, din anul 2007, la Uniunea Europeană. Așadar, pe de o parte – depășindu-se etapa de tranziție – instituțiile dreptului muncii sunt azi, aliniate cerințelor unei economii de piață și, pe de altă parte, ele au devenit consonante cu legislația europeană. Într-un asemenea context, elaborarea unui nou Dicționar de drept al muncii se impunea ca deplin justificată. Astfel, Dicționarul a fost conceput, reprezentând un instrument de lucru extrem de util pentru cei care sunt chemați să cunoască și să aplice normele legale cu privire la raporturile de muncă, întemeiate pe contractul individual de muncă (salariați, angajatori, organizații sindicale și organizații patronale). Explicațiile referitoare la conceptele cuprinse în Dicționar se adresează și studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept sau în științe limitrofe. Lucrarea "Dicționar de drept al muncii" nu cuprinde numai termenii care sunt definiți expres de legislația muncii, fiind descifrați, în pofida dificultăților, și termenii care nu pot fi decât deduși din cuprinsul reglementărilor legale. Orice dicționar este, de regulă, numai explicativ, în timp ce Dicționarul de față are și un caracter aplicativ. Deliberat, componenta sa teoretică este completată cu aspecte concrete, necesare și utile, spre a se putea folosi în activitatea practică. La sfârșitul lucrării “Dicționar de drept al muncii” sunt alăturate, cronologic, lista principalelor acte normative în vigoare din domeniul legislației muncii și, parțial, al legislației securității sociale. La fel, se regăsesc, lista convențiilor O.I.M. ratificate de România, regulamente și directive în materie de muncă ale U.E., alte instrumente internaționale (ratificate sau la care țara noastră a aderat).

Citește mai puțin...

Aștepți momentul potrivit ca să cumperi Dictionar de drept al muncii?

Nu mai pierde timpul! Am realizat pentru tine lista cu librăriile online care vând Dictionar de drept al muncii și poți alege librăria cu prețul cel mai mic 💰 ca să comanzi chiar acum.

VEZI CEL MAI MIC PREȚ

DESCOPERĂ RECENZIILE CĂRȚII DICTIONAR DE DREPT AL MUNCII PUBLICATE PE BOOKNATION: VEZI RECENZIILE