Rezumat Drept financiar - Cosmin Flavius Costas

În Antichitate sau în Evul Mediu, activitatea financiară a statului era redusă ca amploare. Puteam vorbi despre un buget al statului și despre venituri ale bugetului doar în mod excepțional, atunci când era nevoie de finanțarea unei cruciade, a unei ceremonii de încoronare sau a unei sărbători publice.
Citește tot rezumatul cărții Drept financiar... Odată cu apariția și dezvoltarea statului modern, bugetul a devenit o constantă, iar autoritățile publice au început să se preocupe de colectarea unor venituri îndestulătoare și de gestionarea atentă a cheltuielilor publice. La începutul mileniului al III-lea, în vremuri de criza economică, stabilitatea financiară, asigurată printr-o abordare prudentă a construcției bugetare și printr-o procedură de sancționare a deficitelor bugetare excesive, a devenit un obiect esențial la nivelul Uniunii Europene. În 2016, radiografiem Dreptul financiar din patru perspective – finanțele naționale, finanțele locale, finanțele asigurărilor sociale și finanțele Uniunii Europene – pentru a obține cea mai bună imagine a activității financiare contemporane. Pentru domeniul contribuțiilor sociale obligatorii, avem în vedere inclusiv evoluțiile recente, datorate intrării în vigoare a noului Cod fiscal. Fragment: " Secțiunea a III-a Funciile finanțelor publice 31. Conținutul complex și diversitatea sub care se prezintă în prezent finanțele publice subliniază necesitatea recunoașterii caracterului for obiectiv, rostul for în lumea contemporană find acela de a se constitui în pârghii deosebit de eficiente — puse la dispoziția autorităților publice centrale, a autorităților publice locale și, mai recent, a organismelor de securitate socială sau a instituțiilor europene — pentru îndeplinirea sarcinilor acestora. Finanțele publice își îndeplinesc misiunea lor socială prin fimcțiile pe care le exercită. În procesul formării, repartizării și utilizării mijloacelor bănești ale societății, finanțele publice îndeplinesc, în principal, două funcții, funcția de repartiție și funcția de control. 32. Funcția de repartiție a finanțelor publice se realizează în procesul de formare și repartizare a mijloacelor bănești sau, mai concret spus, în momentul repartiției produsului social și a venitului național (produsul social net). După cum se poate lesne observă, funcția de repartiție a fmântelor publice se realizează în două momente distincte, dar organic legate între ele: primul este acela al formkii resurselor (constituirea fondurilor bănești), iar cel de-al doilea, acela al repartizării (distribuirii) lor. 33. În ceea ce privește formarea resurselor necesare îndeplinirii de care stat a sarcinilor sale, aceasta se realizează prin mobilizarea unei părți din sumele rezultate în urma repartiției primare a venitului național. Pe seama veniturilor bănești primare, fmantele contribuie la formarea mijloacelor bane§ți destinate constituirii de fonduri în contul persoanelor juridice §i/sau al persoanelor fizice care participă direct la reproducția produsului social. La constituirea fondurilor bănești publice participă toate sectoarele economice (public, privat, mixt), precum §i populația, evident, în proporții diferite, în raport cu puterea for financiară. Majoritatea resurselor fmanciare sunt mobilizate la fondurile publice cu titlu definitiv și fără vreo contraprestație directă (ele provenind din impozite, taxe sau contribuții); numai o mică parte — de regulă — a fondurilor publice este rambursabilă, respectiv acea parte care provine din împrumuturi publice. 34. Repartizarea mijloacelor bănești se realizează în cadrul său prin intermediul repartiției secundare (redistribuirea) a venitului național, pe categorii de beneficiari. Redistribuirea venitului național se înrăptuiește preponderent prin sistemul de prețuri tarife aplicat bunurilor serviciilor. Repartiția propriu-zisă este precedată de o inventariere a nevoilor social-economice existente în perioada de referință (anul financiar), precum și de cuantificarea acestora în expresie bănească și ierarhizarea for în funcție de priorități (determinate de acuitatea și importanța pe care unele o prezintă în raport cu allele).  " Citește mai puțin...

Aștepți momentul potrivit ca să cumperi Drept financiar?

Nu mai pierde timpul! Am realizat pentru tine lista cu librăriile online care vând Drept financiar și poți alege librăria cu prețul cel mai mic 💰 ca să comanzi chiar acum.

VEZI CEL MAI MIC PREȚ