Limba se schimbă şi evoluează odată cu dezvoltarea vieţii economice şi spirituale a omului....