ACUM GĂSEȘTI FEREASTRĂ SPRE MÂINE PE:

Cartea de debut a Simonei Mihuţiu deplasează în spațiu și în timp un ansamblu de aserțiuni, evaluări și neliniști libere de complexe și comodități. Nu pot decât să salut un astfel de mod de aplecare asupra hârtiei, care repotenţează şi dă consistenţă sănătoasă raportului scriitor-cititor.

Cititorul este provocat să își testeze capacitatea imaginativă prin regresul în propriul trecut într-un demers paralel. Acesta este şi motivul pentru care lectura romanului este o experienţă acaparatoare, ispititoare şi provocatoare.

Firul narativ devine un exponent a două felii de viaţă distincte, la o considerabilă distanţă temporală între modurile de a vedea lumea, ce aduce cu sine un ping-pong de idei, un dialog analitic necesar.

Ambientul stilistic – regăsit prin prisma personajului central – deschide o perspectivă de raportare complexă. Scriitoarea, de altfel, ţese organic în personajele sale o vădită intenție recuperatoare a zbuciumului intens ce răzbate din trecut. Simetria trecut/prezent capătă astfel o dimensiune sculpturală, ca un diagnostic al rupturii și regăsirii, dublat de o radiografie subtilă a vremurilor de referinţă.

Disfuncția marginalizării intelectuale sporeşte tensiunea intenției recuperatoare a personajului principal şi necesitatea cicatrizării frustrărilor, dând naştere unui amalgam colorat, sub umbrela căruia se regenerează starea interioară a seninătății, cu acceptarea atât a trecutului cât şi a prezentului.

Desluşim cu încântare un portret fin al tinereții uşor nesăbuite a personajelor, dublat de o eleganță prudentă în raportarea la valori și şabloane.

Frazarea directă trezeşte în cititor reflexul benefic al lecturii, integrează efervescenţa ideatică într-un sinopsis dinamic şi delectează cititorul-complice. Suspectez cartea de-un firesc involuntar necăutat ci hăruit, fără a uza de un excesiv spirit livresc sau aglomerări intertextuale sufocante, prezente deseori la scriitorul contemporan.

ARIANA MOSCU, expert lingvist, critic literar

Titlu: Fereastră Spre Mâine
Autor: Simona Mihuțiu
An apariție : 2019
Editura: TOTAL PUBLISHING
Nr. Pagini: 232
Limba: Română
Gen Literar: Literatura contemporana
Publicată la 14.03.2019
Nota recenzorului: 10/10

Emanuela Istrate
Autor: Emanuela Istrate
Emanuela e 👑 Super Erou Booknation.ro
Redactor de 1231 zile pe Booknation.ro
toate articolele scrise de Emanuela Istrate