Recenzie „Frații” Konstantin Fedin

Recenzie „Frații” Konstantin Fedin

Manifestând înclinații pentru literatură încă din tinerețe, scriitorul Konstantin Fedin, născut în anul 1892, ne întâmpină la începuturile activității sale scriitoricești cu un pregnant iz de abrupt decadentism, care nu apelează la tonuri tăioase ci mai degrabă la o...