Recenzie ”Mesagerul” de John Zusak

Recenzie ”Mesagerul” de John Zusak

În cel de al doilea roman al său, după best-sellerul ”Hoțul de cărți”, scriitorul Markus Zusak continuă să ne delecteze într-un mod surprinzător de plăcut cu inconfundabilul său stil scriitoricesc în care o a numită unicitate a exprimării, plină de vivacitate și vervă...