Top 14 Cărți de Contabilitate din 2024

1. Contabilitatea activitatii de comert exterior - Marius Dumitru Paraschivescu , Lucian Patrascu

Evolutia societatii contemporane, caracterizata prin cresterea libertatii de actiune, ofera intreprinzatorilor un camp larg de integrare functionala in sistemele de comert exterior ale Uniunii Europene si internationale. In contextul reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate, aceasta tendinta aduce in centrul atentiei necesitatea de a se regandi, in termeni adecvati, concepte si modele contabile specifice activitatii de comert exterior. Pentru a fi cat mai accesibila, in procesul de informare, constructia cursului vizeaza, in principal, doua componente majore: - prima componenta prezinta informatii legate de definirea, trasaturile, organizarea si reglementarile economico-juridice ale activitatii de comert exterior; - a doua componenta trateaza, in mod deliberat, conceptele si metodele contabile privind operatiunile specifice exportului si importului de marfuri, in functie de criteriile de realizare si anume: dupa modalitatile de realizare: pe cont propriu si in comision: dupa termenul de decontare: cu incasare la vedere si pe credit comercial; dupa modalitatile de decontare: cu decontare prin acreditiv, cu decontare prin incasso-documentar si prin efecte de comert; dupa conditiile de livrare: in FOB, CFR si CIF; dupa natura marfurilor exportate si importate: cu marfuri generale sau cu rnarfuri complexe; dupa provenienta marfurilor: cu marfuri indigene sau cu marfuri straine. Fragment din lucrarea „Contabilitatea activitatii de comert exterior”de Marius Dumitru Paraschivescu si Lucian Patrascu "Prin problematica abordata, lucrarea ofera celor interesati solutii contabile teoretice si practice specifice operatiunilor de comert exterior: prezentarea instrumentelor, modalitatilor de plata si finantare; delimitarea operatiunilor economico-financiare; metode de calcul privind sumele aflate in diferite faze ale circuitului financiar; sistemul de conturi utilizat; aplicarea principiilor si regulilor in evaluarea si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor financiare. Urmare a cerintelor de performanta in managementul intreprinderii, impuse de legitatile obiective ale economiei de piata, tematica cursului ramane datoare si flexibila remodelarii cu noi concepte si modele de reprezentare a proceselor si relatiilor specifice activitatii de comert exterior.[...] Bilantul contabil, ca imagine a pozitiei financiare, reflecta capacitatea intreprinderii de a se adapta la schimbarile de mediu cu ajutorul resurselor economice controlate (activelor), structurii de finantare (capitaluri proprii si datorii), precum si cu ajutorul unor indicatori economico-financiari de lichiditate si exigibilitate. Informatiile despre activele controlate sunt utile pentru a anticipa capacitatea intreprinderii de a genera flux de numerar, iar despre structura financiara, pentru anticiparea nevoilor viitoare de creditare si de repartizare a fluxurilor viitoare de trezorerie intre partenerii intreprinderii. In consecinta, pozitia financiara reprezinta relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale unei intreprinderi, asa cum sunt raportate in bilant. Activele sunt resurse controlate de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare. Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui in mod direct sau indirect la fluxul de numerar prin: - utilizarea pentru prestarea de servicii sau productia de bunuri destinate vanzarii; - schimbul cu alte active; - utilizarea pentru stingerea unei datorii; - repartizarea catre actionarii intreprinderii.  " carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

2. Contabilitatea afacerilor in viziune europeana si internationala - Cristian Dragan , Magdalena Mihai

In conditiile schimbarilor profunde care s-au produs in mod continuu la nivelul economiei mondiale si, implicit, a celei nationale s-a amplificat concurenta, s-au modificat conditiile de piata si a fost influentat, in mod semnificativ, mediul de afaceri. In functie de aspectele amintite anterior, se poate sublinia ca prezenta lucrare asigura o baza certa pentru obtinerea si furnizarea de informatii contabile relevante managementului entitatii, care, in aceste conditii, are posibilitatea sa cunoasca un volum apreciabil si diversificat de informatii curente si de sinteza privind tranzactiile comerciale si financiare realizate de catre entitate. S-a considerat, de asemenea, ca este util si are impact pentru practicieni sa fie abordate, In mod succint, la finele fiecarui capitol tratamentele semnificative specifice obtinerii informatiei contabile in conditiile aplicarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS). In legatura cu problemele examinate in cadrul lucarii se mentioneaza ca s-au avut in vedere, in mod exigent, prevederile directivelor europene in domeniul contabilitatii si, in principal cele ale Directivei a IV-a a CEE, asa cum a fost adoptata de catre normalizatorii romani. Autori: Cristian Dragan, Magdalena Mihai, Valeriu Brabete carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

3. Amnistia, esalonarea si medierea fiscala 2019-2020 - * * *

Acordarea esalonarii la plata OPANAF 90/2016 si OPANAF nr. 1960/2019 (text comparat)   Amnistia fiscala (restructurarea obligatiilor bugetare), O.G. nr. 6/2019 + O.U.G. nr. 67/2019 (text comparat);  Norme de aplicare: O.M.F.P. nr. 2810/2019 si 3126/2019   Medierea fiscala (O.P.A.N.A.F. nr. 1757/2019) carti contabilitate incepatori pdf

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

4. Contabilitatea pentru incepatori. Aplicatii practice - Florin Boghean , Mariana Vlad

  carti de contabilitate pdf

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

5. Inscrierea creantelor in tabelul creditorilor. Consideratii teoretice si practice - Marcela Comsa

Lucrarea a fost conceputa in vederea facilitarii procesului de invatare si interpretare a normelor care reglementeaza conduita participantilor la procedura insolventei, respectiv, in principal, creditorii, debitorul, administratorul/lichidatorul judiciar si judecatorul sindic, ca for decizional. Sunt evidentiate principalele aspecte legislative in materia insolventei, prin expunerea unor pasaje normative relevante, dar si, mai ales, prin redarea si explicarea unor bogate elemente jurisprudentiale ce ancoreaza atat abordarea autorului, dar si specificul prezentei discipline juridice in pragmatismul actului didactic si al celui judiciar, totodata.   Cuprins: lucrarea cuprinde aspecte de natura istorica cu privire la procedurile de insolventa (in special, trimiteri istorice la dreptul roman), insa cea mai mare parte a ei se concentreaza pe prezentarea legislatiei pozitive incidente, pe analizarea elementelor sale in raport cu legislatia anterioara si pe relatarea activa a unei parti jurisprudentiale recente in materia insolventei.   Puncte forte: prezenta lucrare reprezinta mai mult decat o simpla compilatie jurisprudentiala de ordin recent. Astfel, in cadrul sau, s-a incercat si s-a reusit corelarea explicativa a elementelor legislative relevante, care reglementeaza procedura insolventei, cu datele jurisprudentiale cele mai recente, conexiunea dintre cele doua paliere servind, la nivel calitativ superior, la intelegerea materiei insolventei in context real, pragmatico-judiciar.   Lucrarea se adreseaza: -  studentilor care se pregatesc la disciplina Dreptul/Procedura insolventei; - participantilor la procedura insolventei, in special, administratorilor/lichidatorilor judiciari, judecatorilor sindici, instantelor judecatoresti, dar si avocatilor specializati pe reprezentarea in litigii din sfera insolventei; - oricaror teoreticieni si practicieni ai dreptului care doresc sa-si clarifice/consolideze cunostintele, intr-o maniera pragmatica, in materia insolventei. carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

6. Contabilitatea si gestiunea instrumentelor financiare - Vasilica Vilcu

Pietele de capital constituie un complex de activitati care, potrivit opiniei unanime a specialistilor din domeniu, se situeaza pe un trend continuu de dezvoltare, instrumentele financiare specifice tind catre diversificare, iar mecanismele de tranzactionare a lor devin tot mai sofisticate. In context, o alta mutatie majora vizeaza maniera in care contabilitatea, in conditiile utilizarii unui referential contabil global, raspunde acestor schimbari de "substanta", astfel incat, prin intermediul informatiilor pe care le furnizeaza sa contribuie la fundamentarea unei palete largi de decizii specifice, ale caror efecte favorabile sa fie preconizate, iar riscurile, la randul lor, gestionate in cunostinta de cauza. O atare Imprejurare de fapt sustine oportunitatea abordarii, in cadrul acestei lucrari, a problematicii complexe ce priveste Contabilitatea si gestiunea instrumentelor financiare, demers in realizarea caruia aspectele de interes (delimitari privind instrumentele financiare; recunoasterea, derecunoasterea, evaluarea, reflectarea in contabilitate si raportarea acestora; rentabilitatea si riscul investitional; volatilitatea titlurilor financiare; eficienta pietei de capital si pretul tranzactiilor; indicii bursieri si utilitatea lor; politica de dividend; tranzactiile bursiere; diversificarea portofoliului, strategii de gestionare si analiza, inclusiv metode de evaluare a performantei specifice) s-au reliefat din perspectiva teoretica, precum si din aceea a realitatii practice, respectiv prin intermediul unui studiu aplicativ in mediul celor care actioneaza efectiv in domeniul pietei de capital. In ipoteza descrisa si pentru conturarea unei imagini complete asupra problemelor de aceasta natura s-a efectuat o analiza comparativa a lor in viziune nationala si internationala, in tari precum: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Franta. Oricum am privi lucrurile, este evident ca adoptarea deciziei de investitii in instrumente financiare se axeaza pe corelatia dintre consumul actual si beneficiile viitoare, de unde transpare nevoia de informatii adecvate si relevante, pe care entitatile, indeosebi cele cotate la Bursa, trebuie sa le aduca la cunostinta publicului larg.    carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

7. Accounting - Corina Graziella Dumitru , Alexandra Doros

Accounting.Solved problems, applications, case studies Cartea, fara a apela cu obstinatie la explicit, desi necesar, va invita sa cititi cu atentie rezolvarile specifice ale problemelor pentru a invata contabilitatea fara eforturi deosebite, dar in mod inteligibil. Confruntati cartea cu tot ceea ce s-a scris in domeniu si o sa aveti satisfactia minimului de efort pentru a beneficia de maximul de rezultatin cea mai grea meserie, cea a invatarii contabilitatii. - Prof. univ. dr. Mihai Ristea Editie in limba engleza carte contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

8. Contabilitate - Probleme rezolvate, Aplicatii,studii de caz - Corina Graziella Dumitru

contabilitate carte

▸ Vezi detalii carte & PDF

9. Accounting - Corina Graziella Dumitru , Alexandra Doros

Accounting. Solved problems, applictions, case studies Compared to everything else written in the field, the present book means to be a corpus of emancipation of all the multiple-choice tests designed by the Bucharest Academy for Economic Studies teaching staff for the Bachelor’s degree, chartered accountant and financial auditor examinations, in which the coordinator of this work, Univ. Prof. Dr. Graziella Corina Dumitru, had a significant role, too. The new element, able to increase the formative value and to facilitate the access to the accounting knowledge repository, consists in the solutions presentation. It is an invitation inciting you to learn accounting without the actual presence of a teacher.   Another quality of the problems is that, even though they may not be new, they have been updated, by construction and solution, in relation to all that is modern, European and international in the field of accounting, the supreme updating criterion being the provisions and treatments of the International Accounting Standards.   Without obstinately resorting to the explicit, although necessary, the book invites you to carefully read the specific solutions to the problems, in order to learn accounting without special efforts, but in an intelligible manner. Confront the book with everything that has been written in the field and you will have the satisfaction of achieving maximum results with minimum efforts in the most difficult task, that of learning accounting. - Univ. Prof. Dr. Mihai RISTEA, Bucharest Academy for Economic Studies carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

10. Gestiune si contabilitate bancara - Mirela Cristea , Oana Gherghinescu , Veronel Avram

Din cuprins: Tema nr. 1 Organizarea generala a aparatului bancar si a contabilitatii bancare Tema nr. 2 Gestiunea operatiunilor de tezaur si casierie Tema nr. 3 Gestiunea operatiilor de incasari si plati fara numerar - mecanisme de decontare si instrumente de plata Teste recapitulativ Tema nr. 4 Gestiunea si evidenta contabila a creditelor acordate clientelei si a operatiunilor de leasing financiar Tema nr. 5 Evidenta capitalurilor proprii, asimilate si a provizioanelor Tema nr. 6 Gestiunea si evidenta cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor finale Tema nr. 7 Situatiile financiare ale institutiilor bancare Teste recapitulativ carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

11. Reglementari contabile 2019-2020 - * * *

Include:   OMFP 1802/2014 actualizat:   - Modificarea planului de conturi conform OMFP 2493/2019, - OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile   O.M.F.P. 3103/2018 actualizat (Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial ) Jurisprudenta relevanta (actualizari 2020), a C.C. referitor la Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, totul despre PFA, II si IF   Include si:   - Inventarierea patrimoniului - Legea contabilitatii, - Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune - Intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile - Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale ? Jurisprudenta relevanta (actualizari 2020), a C.C. referitor la Legea 241/2005 carti de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

12. Contabilitatea Institutiilor de credit. Partea I - Anamari-Beatrice Stefan

bazele contabilitatii carte pdf

▸ Vezi detalii carte & PDF

13. Contabilitatea nu-i doar pentru contabili! - Costel Istrate

    Am absolvit specializarea Finante-contabilitate (acum ceva timp). Am fost contabil (ma rog, economist-contabil, adica, cel putin teoretic, mai mult decat "tiitor de registre"). E adevarat, nu unul stralucit. Una dintre putinele certitudini ale vietii mele a fost caracterul iremediabil plictisitor si deprimant al contabilitatii, cel putin asa cum era practicata in Romania. Generatii de studenti mi-au intarit aceasta convingere. Apoi a aparut Costel Istrate si, odata cu el, studenti, absolventi, ingineri, profesori etc. care sa afirme (fara a regreta mai tarziu) ca le-a placut Contabilitatea. Nu vreau sa fiu nedrept cu ceilalti colegi care au reusit sa transforme Contabilitatea intr-un subiect digerabil, mai ales ca necesar oricum a fost dintotdeauna. Ci doar sa spun, cu riscurile de rigoare, ca autorul acestei carti este unul dintre cei mai de succes profesori de contabilitate pe care ii cunosc sau de care am auzit vorbindu-se. - Marin Fotache, profesor, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi     Experienta intr-o functie de decizie te invata repede ca ai nevoie de economist-contabil. Trebuie sa colaborezi cu el, sa te sfatuiesti cu el, sa te straduiesti sa-l intelegi cat de cat, sa-l poti controla - intr-o anumita masura. Pentru acest lucru e necesar sa vorbesti aceeasi limba, adica fiecare este nevoit sa invete cate ceva din "jargonul" profesional al celuilalt. Cred ca, pentru cineva care nu a avut deloc de-a face cu contabilitatea, lucrarea Contabilitatea nu-i doar pentru contabili reprezinta un foarte bun ghid care, prin limbajul si tehnicile elegant prezentate, este accesibil oricui interesat de domeniu. Iar meritul este pe deplin al autorului, Costel Istrate. - Dumitru Oprea, profesor, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi     "...Un prof tanar si agreabil, cu alura de atlet" - spuneau studentii. "...Un meserias" - spuneau profesionistii din business. Se intampla cu zece ani in urma, pe cand Costel Istrate lansa in Polirom o carte despre fiscalitatea si contabilitatea firmei. A facut voga in librarii. Absolut indispensabila gestiunii afacerilor, contabilitatea-i un teren arid, de truda si rigoare. Contabilii sunt adesea niste oameni chisati si carpanosi. Unii te fac sa pierzi o zi intreaga in numai cinci minute. Greu cu ei, dar fara nu se poate. Mare noroc atunci cand vine un Costel Istrate si schimba cu 180 de grade opinia comuna despre contabili. El face din contabilitate o printesa si o meserie adevarata, trudnica, riguroasa, dar nobila si inteligenta. - Stefan Prutianu, profesor, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi carte de contabilitate

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

14. Expertiza contabila si diagnostic financiar - Nicolae Baltes

Expertiza contabila si diagnostic financiar - studii de caz Normele profesionale CECCAR definesc expertiza contabila ca „mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil". Pornind de la considerentul ca o astfel de lucrare poate contribui la stabilirea realitatii economico-financiare de catre organele investite cu solutionarea cauzei, este necesar ca expertul contabil sa o efectueze cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate si totodata sa respecte principiile deontologice fundamentale definite in Codul etic national al profesionistilor contabili, aplicabile misiunilor privind expertizele contabile: integritate, obiectivitate, respect fata de normele tehnice si profesionale, competenta profesionala si prudenta, confidentialitate, comportament profesional. Expertul contabil reprezinta: „persoana care a dobandit aceasta calitate... avand competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile". In categoriile de lucrari pe care un expert contabil le poate efectua se cuprind expertizele contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice precum si analizele economico-financiare. O cercetare de tip documentar, bazata pe informatii referitoare la auditul calitatii serviciilor profesionale, preluate din Rapoartele privind activitatea desfasurata de Consiliul Superior si Consiliile filialelor la Conferintele Nationale CECCAR, a evidentiat faptul ca in perioada cuprinsa in cercetare, pe fondul reducerii numarului de clienti beneficiari de servicii profesionale (in special contabile) si implicit a veniturilor obtinute, interesul a tot mai multi experti se indreapta inspre realizarea de lucrari de expertiza contabila si analize economico-financiare. Studiul privind calitatea serviciilor profesionale ale expertilor contabili, ne-a oferit posibilitatea sa constatam ca multe dintre deficiente s-au produs la categoria lucrarilor de expertiza contabila judiciara, desi astfel de lucrari detineau o pondere redusa atat in totalul clientilor cat si in totalul cifrei de afaceri a cabinetelor. Rezultatele obtinute ne-au condus la concluzia potrivit careia, pe masura ce numarul expertilor contabili inscrisi in Grupul expertilor judiciari este in continua crestere, calitatea lucrarilor de expertiza contabila se deterioreaza. De asemenea, cercetarea a evidentiat faptul ca multe dintre lucrarile de expertiza contabila judiciara ce au necesitat a fi refacute sau inaintate cu referat Consiliilor filialelor, apartineau expertilor contabili debutanti iar deficientele constatate vizau: nerespectarea recomandarilor Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile"; tratarea necorespunzatoare a obiectivelor incuviintate, prin formularea de raspunsuri nesustinute de documente care au legatura cu cauza; incadrari juridice ale faptelor; efectuarea de lucrari si operatiuni ce presupun alte cunostinte decat cele contabile; raspunsuri la obiectivele incuviintate si concluzii formulate in neconcordanta cu prevederile legale sau cu reglementarile in domeniu; incalcari ale prevederilor Codului etic national al profesionistilor contabili. Sunt doar cateva argumente care m-au determinat sa realizez o lucrare ce cuprinde o selectie de studii de caz din domeniul expertizei contabile si diagnosticului financiar, avand la baza experienta dobandita pe parcursul a peste 20 de ani de activitate ca si profesionist contabil. Lucrarea este structurata pe 9 sectiuni si cuprinde studii de caz privind litigii de natura civila, comerciala, fiscala, de munca; contestatii la executare; constatare nulitate act juridic; atragere raspundere administrator; contestatii decizii imputatie; intelegeri, decizii si practici concertate. Din considerente de spatiu, studiile de caz prezentate in lucrare nu respecta in totalitate structura Raportului de expertiza contabila. Cuprind doar o descriere sumara a imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul, materialul documentar studiat si raspunsul formulat la obiectivele incuviintate de organele judiciare. Lucrarea se adreseaza cu precadere expertilor contabili, stagiarilor CECCAR precum si studentilor de la facultatile cu profil economic. - Autorul carte contabilitate primara

extinde descrierea.

▸ Vezi detalii carte & PDF

Cauți cărți de contabilitate? Descoperă cele mai bune cărți de contabilitate pentru a fi mereu informat și pregătit pentru cariera ta. Vei regăsi în această listă: carti contabilitate incepatori, carti contabilitate financiara, carti contabilitate primara, carti contabilitate de gestiune, carti contabilitatea instituțiilor publice, carti contabilitate si fiscalitate.

Cărți de Contabilitate în format PDF

Avem pentru tine Cărți de Contabilitate în format PDF. Înainte să cumperi cărțile, poț citit primele câteva pagini în format PDF ca să te poți decide dacă merită să cumperi cartea sau nu. Vezi cărțile cu butonul albastru PDF din lista de mai sus. În această listă de cărți găsești: carti contabilitate,carti contabilitate pdf,bazele contabilitatii carte,carti de contabilitate,carte contabilitate,carti ceccar,contabilitate financiara carte,carte bazele contabilitatii,bazele contabilitatii carte pdf,carte de contabilitate,contabilitate carte,carte contabilitate primara,carti contabilitate incepatori pdf,ceccar carti,carti de contabilitate pdf