Rezumat Conflictul Dintre Palate - Bogdan Dima

Lucrarea își dezvăluie originalitatea prin modalitatea de abordare, prin preocuparea permanentă a autorului de a surprinde deficiențele reale apărute în aplicarea mecanismelor constituționale conferite raporturilor dintre cele trei autorități publice esențiale în funcționarea democratică a societății românești.
Citește tot rezumatul cărții Conflictul Dintre Palate... Prof. univ. dr. Dana Țofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București Lucrarea domnului Bogdan Dima se constituie într-o interesantă radiografie a raporturilor constituționale dintre Președinte, Guvern și Parlament, realizată în nota personală și cu deplina asumare a propriilor opinii, lectura indispensabilă atât pentru profesioniști cât și pentru profani. prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, Facultatea de Drept, Universitatea din București Cartea lui Bogdan Dima este o contribuție substanțială la dezvoltarea în România a studiilor de construcție instituțional-constituțională a democrației, cu avantajul combinării inteligente dintre dreptul constituțional și știința politică. Actualitatea acestui volum a devenit stringentă după eșecul comisiei speciale de revizuire a Constituției, tocmai datorită faptului că acoperă exact ceea ce i-a lipsit acelui forum parlamentar – expertiza disciplinară și transdisciplinară necesare unui proiect de o asemenea importantă crucială. conf. univ. dr. Dan Pavel, politolog, Facultatea de științe politice, Universitatea din București Lucrarea dlui Bogdan Dima este o provocare pentru specialistul în drept constituțional ce consideră, în termenii modelului doctrinar francez, ca problematica semiprezidențialismului este artificial creată și lipsită de relevanță științifică. Ea atrage atenția, cu eleganță stilistică și claritate conceptuală, asupra unui "sistem de guvernare" pe care Constituția României îl reglementează formal, de care ne lovim zi de zi în viața constituțional-politică, dar pe care refuzam să-l radiografiem doctrinar în complexitatea sa. conf. univ. dr. Manuel Gutan, Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Cuprins     Clarificări         Secțiunea 1. Conceptele             §1. Raporturile de putere             §2. Postcomunismul             §3. Sistemul de guvernare         Secțiunea a 2-a. Metodologia             §1. Perspectiva normativ-instituțională             §2. Perspectiva practicii politice și instituționale             §3. Perspectiva comparativă         Secțiunea a 3-a. Structura             §1. Trei seturi de raporturi de putere             §2. Partea I             §3. Partea a II-a             §4. Partea a III-a             §5. Concluziile lucrării         Secțiunea a 4-a. Elemente specifice             §1. Delimitarea de tradiție             §2. Un studiu interdisciplinar     PARTEA I. RAPORTURILE DE PUTERE DINTRE PARLAMENT ȘI GUVERN         Capitolul I. Puterea care controlează puterea             Secțiunea 1. Un principiu clasic                 §1. Teorii vechi, dar actuale                 §2. Prioritatea executivului             Secțiunea a 2-a. Un principiu pierdut și regăsit                 §1. Istoria unui concept                 §2. Limitare, fragmentare și control         Capitolul al II-lea. Actorii cheie ai guvernării             Secțiunea 1. Guvernul (atot)puternic                 §1. Rolul                 §2. Atribuțiile                 §3. Structura             Secțiunea a 2-a. Primus inter pares                 §1. Prerogativele                 §2. Poziția             Secțiunea a 3-a. O persoană, două calități                 §1. Experiențe constituționale europene                 §2. Nevoia de independență         Capitolul al III-lea. Controlul parlamentar asupra Guvernului             Secțiunea 1. Conținutul                 §1. Controlul parlamentar în societățile democratice                 §2. Jocul politic majoritate vs. opoziție             Secțiunea a 2-a. Controlul fără sancțiune                 §1. Informarea                 §2. Întrebările                 §3. Interpelările                 §4. Moțiunile simple                 §5. Anchetele parlamentare             Secțiunea a 3-a. Controlul urmat de sancțiune                 §1. Toți pentru unul, unul pentru toți                 §2. Himera postcomunismului                 §3. Practica moțiunilor de cenzură                 §4. Moțiunea de cenzură constructivă         Capitolul al IV-lea. Angajarea răspunderii Guvernului             Secțiunea 1. De la teorie la practică                 §1. Explicațiile juridice – necesare, dar insuficiente                 §2. Practica guvernării pragmatice             Secțiunea a 2-a. Procedura                 §1. Decizia inițială                 §2. Aducerea la cunoștința Parlamentului                 §3. Procedurile administrative                 §4. Transmiterea amendamentelor                 §5. Susținerea proiectului de lege                 §6. Opțiunea parlamentarilor                 §7. Transmiterea legii spre promulgare             Secțiunea a 3-a. Temperarea excesului                 §1. Experiențe constituționale europene                 §2. Propuneri de modificare a textului constituțional         Capitolul al V-lea. Delegarea legislativă             Secțiunea 1. Un râu necesar                 §1. Teorii                 §2. Starea de excepție             Secțiunea a 2-a. Guvernul legiuitor                 §1. Competența de reglementare                 §2. Extraordinarul devenit ordinar             Secțiunea a 3-a. Natura juridică a ordonanțelor                 §1. Proceduri diferite, aceeași natură                 §2. Poziția Curții Constituționale             Secțiunea a 4-a. Procedura                 §1. Legea de abilitare                 §2. Urgența urgenței             Secțiunea a 5-a. Realitați și soluții                 §1. Practică                 §2. Efectele perverse                 §3. Excesul moderat     PARTEA A II-A. RAPORTURILE DE PUTERE INTRAEXECUTIVE         Capitolul I. Semiprezidențialismul românesc postcomunist             Secțiunea 1. Un concept controversat                 §1. Incertitudinile terminologice                 §2. Dilema epistemologică             Secțiunea a 2-a. Trăsăturile semiprezidențialismului                 §1. Definițiile doctrinei                 §2. Tipurile de semiprezidențialism             Secțiunea a 3-a. Experiențe semiprezidențiale europene                 §1. Un produs al Europei                 §2. Factorii de influență             Secțiunea a 4-a. Definire vs. calificare                 §1. Dificultățile taxonomice                 §2. Modelul românesc         Capitolul al II-lea. Influența Președintelui în cadrul executivului             Secțiunea 1. Rolul și funcțiile                 §1. Intențiile legiuitorului constituant                 §2. Formalism și simbolistică             Secțiunea a 2-a. Raporturile de putere cu Guvernul                 §1. Participarea la ședințele Guvernului                 §2. Influențarea guvernării             Secțiunea a 3-a. Raporturile de putere cu prim-ministrul                 §1. Numirea și revocarea unor membri ai Guvernului                 §2. Mărul discordiei                 §3. Contrasemnarea decretelor Președintelui             Secțiunea a 4-a. Raporturile de putere cu membrii Guvernului                 §1. Suspendarea și demiterea unui membru al Guvernului                 §2. Urmărirea penală a unui membru al Guvernului                 §3. Proceduri confuze și neconstituționale             Secțiunea a 5-a. Propuneri de modificare a textului constituțional                 §1. Numirea și revocarea miniștrilor                 §2. Contrasemnarea decretelor Președintelui                 §3. Urmărirea penală a membrilor Guvernului     PARTEA A III-A. RAPORTURILE DE PUTERE DINTRE PARLAMENT ȘI PREȘEDINTE         Capitolul I. Controlul reciproc             Secțiunea 1. Controlul parlamentar asupra activității Președintelui                 §1. Răspunderea politică                 §2. Înaltă trădare                 §3. Situațiile excepționale             Secțiunea a 2-a. Controlul Președintelui asupra activității Parlamentului                 §1. Dizolvarea Parlamentului                 §2. Promulgarea legii         Capitolul al II-lea. Raporturile de colaborare             Secțiunea 1. Formarea Guvernului                 §1. Intențiile legiuitorului constituant                 §2. Experiențe constituționale europene                 §3. Procedura                 §4. Majoritățile (anti)prezidențiale                 §5. Propuneri de modificare a textului constituțional             Secțiunea a 2-a. Mesajele prezidențiale                 §1. Semnificația                 §2. Principalele probleme politice ale națiunii                 §3. Procedura                 §4. Practică             Secțiunea a 3-a. Referendumul consultativ                 §1. Semnificația                 §2. Procedura                 §3. Consecințele politico-juridice         Capitolul al II-lea. Concluzii și recomandări             Secțiunea 1. Concluzii generale             Secțiunea a 2-a. Propuneri de modificare a Constituției                 §1. Formarea Guvernului                 §2. Delegarea legislativă și angajarea răspunderii                 §3. Conflictele politice dintre președinți și prim-miniștri în perioada postcomunistă                 §4. Raporturile dintre legislativ și executiv     ANEXE     Tabel 1 – Sistemele de guvernare în statele membre ale Uniunii Europene     Tabel 2 – Legislaturile, președinții și prim-miniștrii postcomuniști ai României     Tabel 3 – Programele, declarațiile de politică generală și proiectele de lege pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului     Tabel 4 – Numărul ordonanțelor Guvernului și al ordonanțelor de urgență în perioada 1992-2013     Extrase din interviurile de cercetare     Bibliografie     Index Citește mai puțin...

Aștepți momentul potrivit ca să cumperi Conflictul Dintre Palate?

Nu mai pierde timpul! Am realizat pentru tine lista cu librăriile online care vând Conflictul Dintre Palate și poți alege librăria cu prețul cel mai mic 💰 ca să comanzi chiar acum.

VEZI CEL MAI MIC PREȚ
Următoarea carte pe care vrei să o citești trebuie să fie Conflictul Dintre Palate scrisă de Bogdan Dima. Conflictul Dintre Palate a apărut în anul 2014. O mulțime de cărți bune au apărut în anul 2014 (click ca să vezi lista cărților). Editura la care s-a publicat cartea Conflictul Dintre Palate este editura HAMANGIU - poți vedea lista completă de cărți publicate la editura HAMANGIU aici. Cartea Conflictul Dintre Palate face parte din categoria Carte Juridica. Este o carte groasă - trebuie să îți faci timp pentru ea - are 444 de pagini. Sperăm să îți placă timpul petrecut lecturând Conflictul Dintre Palate și, de asemenea, sperăm că autorul Bogdan Dima, s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

DESCOPERĂ RECENZIILE CĂRȚII CONFLICTUL DINTRE PALATE PUBLICATE PE BOOKNATION: VEZI RECENZIILE

0 secunde