Cumpără cartea Sfantul Pavel Si Taina Lui Hristos la cel mai mic preț:

13.73 lei Vezi cartea
12.86 lei Vezi cartea
14.45 lei Vezi cartea
13.44 lei Vezi cartea
28.44 lei Vezi cartea

Descrierea cărții Sfantul Pavel Si Taina Lui Hristos de Claude Tresmontant

Sfântul Pavel și taina lui Hristos - Claude Tresmontant …monografia de față, reprezintă o radiografie a acestui mare Apostol al neamurilor. Prin publicarea ei, se realizează două scopuri majore. Citește mai mult... În primul rând, unul de suflet, prin prezentarea celui dintâi bărbat căruia Iisus Hristos i S-a arătat și i-a vorbit despre înviere și înălțare, și care, „rânduit de El”, a răspândit Evanghelia „până la marginea pământului”... Fragmente: A DOUA CĂLĂTORIE (continuare) După acestea, Pavel, plecând din Atena, a venit la Corint. Și găsind pe un iudeu cu numele Acvila, de neam din Pont, venit curând din Italia, și pe Priscilă, femeia lui, pentru că poruncise Claaudiu că top iudeii să plece din Roma, a venit la ei. și pentru că erau de aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau, căci erau făcători de corturi. și vorbea în sinagoga în fiecare sâmbătă și aducea la credința iudei și elini. Iar când Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul ” (Fapte 18:1-5.) Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul, împreună cu toată casa să; și mulți dintre corinteni, auzind, credeau și se botezau. și Domnul a zis lui Pavel, noaptea în vedenie: «Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, pentru că Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ți iacă rău. Căci am mult popor în cetatea aceasta.» și a stat în Corint un an și șase luni, învățând între ei cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat toți într-un cuget împotriva lui Pavel și l-au adus la tribunal, zicând că acesta căută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, împotriva legii. și când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a zis către iudei:«Dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo faptă vicleană, o, iudeilor, v-aș asculta precum se cuvine; dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învățătură și despre nume, și despre legea voastră, vedeți-vă voi înșiva de ele. Judecător pentru acestea eu nu voiesc să fiu.» și i-a izgonit de la tribunal. și punând mâna toți pe Sostene, mai-marele sinagogii, îl băteau înaintea tribunalului. Dar Galion nu hm în seamă nimic din acestea.” (Fapte 18: 8-17.)... CUPRINS: Introducere Tabel cronologic al vieții lui Pavel Pavel, epocă și lumea să Anii de formare Drumul Damascului Chemarea lui Pavel Epistolele lui Pavel Scopul și planul lucrării lui Dumnezeu (Iconomia tainei) Taina lui Hristos Înfierea Scopul creației Omul vechi și omul nou Trup și duh Desăvârșirea creației: învierea Nașterea Poporului lui Dumnezeu Robia și eliberarea. Așteptarea Izbăvitorului Întruparea Părtaș la lucrarea lui Dumnezeu Prima răspândire a Bisericii în rândul neamurilor Întemeierea Bisericii din Antiohia PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ (circa 45-49) Propovăduirea în sinagoga Israel și neamurile Legea Citește mai puțin...