Cumpără cartea Tratat de drept societar Ed.2019 la cel mai mic preț:

350.00 lei Vezi cartea
33.71 lei Vezi cartea
45.00 lei Vezi cartea
68.00 lei Vezi cartea
70.0 lei Vezi cartea

Descrierea cărții Tratat de drept societar Ed.2019 de Sebastian Bodu

Prezența lucrare, publicată acum într-o a doua ediție, continuă să reprezinte un reper în materie măcar prin faptul că nu are concurență directă.   De altfel, ideea unui tratat de drept societar a plecat exact de la realitatea inexistenței unuia, de-a Iungul timpului. Citește mai mult... Desigur, există monografii bune sau chiar remarcabile. De asemenea, există tratate de drept comercial în care dreptul societar ocupă o parte mai mică sau mai mare, dar toate acestea nu pot suplini uriașul conținut al unui tratat dedicat dreptului societar, cu caracteristicile sale proprii.   Remarcăm, și cu această ocazie, pe de-o parte, prezumtivă lipsă de voință a Iegiuitorului de a republica măcar Legea nr. 31/1990, cu multele ei erori, neajunsuri și imperfecțiuni (cu siguranță că adoptarea unei legi noi ar fi de preferat, după o amplă cercetare și dezbatere în cadrul unui colectiv de specialiști). Pe de ). Pe de altă parte, remarcăm efervescenta legislativă în domeniul dreptului societar special al pietei de capital, deși cu multele ei greșeli de integrare a unor instituții juridice străine, inclusiv ca urmare a unei defectuoase transpuneri a dreptului european.   La fel ca prima ediție, tratatul se bazează pe o bibliografie ce cuprinde aproape tot ce s-a publicat în România în domeniul dreptului societar, de la momentul adoptării, în 1889, a primului nostru Cod, , comercial și până astăzi, precum și, atât cât este comun, în domeniul dreptului civil, dar și valoroase lucrări din străinătate. Au fost, desigur, adăugați autori — români și străini — care au abordat tema dreptului societar în ultimele lor lucrări și articole. De asemenea, tratatul a fost actualizat cu recentele modificări ale legislației. - Autorul Citește mai puțin...