Cumpără cartea Dictionar explicativ de termeni de drept societar roman-englez, englez-roman la cel mai mic preț:

32.00 lei Vezi cartea

Descrierea cărții Dictionar explicativ de termeni de drept societar roman-englez, englez-roman de Sebastian Bodu

   Ediția a II-a a Dicționarului explicativ de termeni de drept societar. Roman-Englez / Englez-Roman aduce în prim-plan termeni utilizați în domeniul dreptului și nu numai, utili teoreticienilor și practicienilor din domeniile economic și juridic.     Spre deosebire de alte dicționare juridice, explicațiile termenilor ce fac obiectul prezenței lucrări nu depășesc în general nivelul unei definiții, doar pe alocuri atingând nivelul unei explicații sumare. Citește mai mult... Desigur că sintetizarea într-o definiție sau chiar într-o explicație este uneori dificilă, având în vedere nevoia de concizie, opusă în acest context detaliilor spre care autorul este tentat să alunece.     Însă scopul unui dicționar de specialitate considerăm că este acela de a oferi doar un prim contact cu un anumit termen, urmând ca utilizatorul să facă o eventuală aprofundare, ulterior apelând la o monografie, un tratat sau măcar un curs universitar, în funcție de interesul utilizatorului.     Așadar, prezentul dicționar nu își propune să explice în amănunt funcționarea unui mecanism juridic, ci doar să pună la curent utilizatorul cu sensul anumitor termeni de specialitate sau să elimine eventuale neclarități referitoare la înțelesul acestora.       Fragment din volum:       „dividende fixe [fixed return dividend]: dividend constant, stabilit ca procent per acțiune. Reprezintă o derogare de la regula repartizării dividendelor conform participării la capitalul social și este valabilă doar în temeiul unei legi speciale.      dividende în active [asset dividend]: dividende „plătite" în produse ale societății. Mecanismul presupune o dare în plata între societate, proprietară a activelor respective, și asociații săi.      dividende în acțiuni [stock dividend]: dividende „plătite" în acțiuni. Mecanismul presupune majorarea capitalului social cu profitul nedistribuit și emisiunea de noi titluri de participare către asociații existenți, proporțional cu participarea acestora la capitalul social de la data majorării (vezi acțiuni gratuite sub acțiuni).      dividende în numerar [cash dividend]: dividende plătite în numerar. Reprezintă principala formă de stingere a creanței societății față de asociații săi, creanță derivând din deținerea de titluri de participare.      dividende în obligatiuni [bond dividend]: dividende „plătite" acționarilor în obligațiuni. Mecanismul presupune o dare în plata între societate și acționarii săi.      dividende parțiale [interim dividend]: dividende speciale distribuite de o corporație sau companie (vezi corporație sau companie) în plus față de dividendele anuale, dacă există justificare în situațiile financiare. D.p. se plătesc trimestrial sau anual, fără a fi nevoie de alte situații financiare.      dividende preferențiale [preferred dividend]: dividende datorate deținătorilor de acțiuni preferențiale (plătite prioritar față de cele cuvenite deținătorilor de acțiuni ordinare).      dividende simulate [informal dividend]: dividende ascunse sub formă de salarii, prime, dobânzi etc." Citește mai puțin...