nicolae iorga citate

Descoperă colecția noastră de citate de Nicolae Iorga, marele om de stat și cărturar român care a marcat puternic dezvoltarea și evoluția țării noastre în momente critice.

1. Cunoaște-ți prietenii pentru a-i iubi și dușmanii pentru a-i stăpâni.

2. În dragoste, a iubi înseamnâ de multe ori a înțelege.

3. Vântul popularității face mult praf să înainteze.

4. Înțelepciunea e a ta numai când o dai altuia, altfel, ea este numai în tine.

5. Realitatea este o platformă de care ne lovim de multe ori.

6. Până acum, oamenii n-au găsit un alt drum spre adevăr decât greșeala.

7. În literatură, la fântâna cu apă puțină se îndeasă lumea cu cofele.

8. Cei mai mulți trăiesc zile, puțini trăiesc viața.

9. Este o ambiție care atinge orice și rămâne tot așa de zadarnică și de flamândă.

10. Certându-te cu cine are dreptate, poți numai să pari prost sau mișel.

11. Un bun și sigur prieten e conștiința ta: n-o ucide, ci las-o să moară odată cu tine.

12. Meseria literară n-are sens; are sens o viață din care poate răsări literatura.

13. Pentru fiecare om e un drum către fericire: acela pe care e chemat să meargă. Cei mai mulți nu-l găsesc niciodată. Cei cuminți încearcă până la moarte. Cei mai prosti se trântesc la pământ și plâng că sunt nenorociți.

14. Rădăcina convingerilor este experiență.

15. Greșelile nu se iartă, ci se repară.

16. Omul are mai multe caractere: unul pe care-l crede el, unul pe care i-l da publicul și cel adevărat.

17. Numai moartea egoistului este deplină: nimic din el nu rămâne altora.

18. Surdul vorbește mai tare decât cel care aude și prostul mai mult decât cel ce înțelege.

19. Modestia este pentru proști.

20. Viciile sunt călăii care te omoară încet, ca o sabie neascuțită.

Îți plac citatele lui Nicolae Iorga? Distribuie ca să vadă și prietenii tăi.

21. Când n-ai în adevăr nici o însușire, ci numai o situație, lingușitorul e numaidecât de nevoie.

22. Om în adevăr bun e numai acela care ar fi putut fi rău și n-a fost.

23. Până acum oamenii n-au găsit alt drum spre adevăr decât greșeala.

24. Scrisul tău să fie că rășina ce curge din brad: viața revărsată.

25. Nu spune niciodată nu se poate, ci incepe cu să vedem.

26. Omul fățarnic are două fețe și nici un obraz.

27. De cele mai multe ori un om are mai multe caractere: unul pe care-l crede el, altul pe care i-l dă publicul și un al treilea pe care nici unul, nici altul nu-l pot desluși niciodată, și care e cel adevărat.

28. Sunt cugetări care sunt stele și altele simpli licurici: lumea nu se îndreaptă după acestea din urmă.

29. Ambițiosul suie un munte veșnic înnegurat de însăși patima sa.

30. Clevetirea nu ucide, nici nu face rană; ea pângărește numai pe acela de la care a pronit.

31. Ambiția aduce atâtea jertfe zadarnice, cărora omenirea naivă le dă o interpretare eroică.

32. Există o disciplină a convingerilor, una a fricii și una a lăcomiei.

33. Copilul nu datorează părintelui viața, ci creșterea.

34. Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului și de dușmănia prietenului.

35. Când ne întrebam ce rost are viața, ne asemănăm poate cu măgarul orb ce învârte roata morii și care e foarte nedumerit la ce servește necontenită și dureroasa lui învârtire.

36. Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputință să-l răsplătești.

37. Niciodată un om mare nu e mai mare decât în zdrențe.

38. Când o femeie nu mai e frumoasă, lumea așteaptă să fie altceva, pe când ea înțelege să fie tot ce a fost până atunci.

39. ‎Nu uita că oricine te iubește cere de la tine o iluzie de ideal. Dă-o sau nu te lăsa iubit.

40. Deplin nu e nimeni, prin iubire căutăm de fapt întregirea noastră: tindem spre ce nu avem în noi înșine.

41. E și o tăcere a respectului, care înconjoară la început operele într-adevăr mari.

42. Obrăznicia e a cere de la alții mai mult decât ți se cuvine.

43. Este o literatură care-și servește cititorii și alta care-i crează.

44. Plăcerea cea mai bună e aceea pe care o dai.

45. Operele mari și trainice pot să aibă o eclipsă, o întunecare, ce corespunde cu o încetineală sau o oprire în mersul civilizației naționale dar lumina lor călăuzitoare tot învinge la sfârșit.

46. Prea mulți cred că literatura e un scris, nu un sens.

47. Când lauzi nu dai nimic: recunoști.

48. Om ești pentru oameni. Și nu pentru a le cruța sarcina de a se îngriji de tine, ci pentru a primi sarcina de a te îngriji de ei.

49. Pierzi în viaţă ani, şi la moarte cerşeşti o clipă.

50. O literatură adevărată este însă una care se impune sufletului trudit de sfânta nevoie a creațiunii. Nu se comanda și nu se debitează, chiar dacă se răsplătește.

51. Faima se ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi.

52. Sunt succese care te înjosesc și înfrîngeri care te înalță.

53. Mulți te prețuiesc pentru câte o faptă a ta; te prețuieste in adevăr numai acela pentru care exiști întreg, pentru tine însuți.

54. Cărbunii cei mai focoși prind cenușă mai multă.

55. Din când în când treci pe la vecin ca să-ți afli defectele.

56. Cel care stă jos să nu râdă de cel care cade de pe vârfuri.

57. Obraznicul mănâncă praznicul, dar plătește cu obrazul.

58. Să te întrebi ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușmani.

59. Și în viață, în simțire, în scris, în gând, când te uiți bine, rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai jertfit. Prin înstrăinarea de tine însuți capeți și consecvență, și stăruință, și caracterul, și iubirea oamenlor.

60. E un mișel acela care-și dorește dușmanii îngenunchiați în nenorocire.

61. Perfecțiunea? Un drum totdeauna deschis. E semănat cu cadavre. Și în ultimul ceas răniții se ridică totuși râvnind înainte!

62. Căutare Avansată

63. Nu te purta cu fiecare om după cum e dânsul, ci după cum ești tu. Uneori e mai primejdios, totdeauna e mai vrednic.

64. Desigur că literatura e artă, dar, oricât s-ar sili spre izolare, ea nu poate fi numai artă.

65. În viață pierdem ani, iar de la moarte cerșim o clipă.

66. Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți.

67. Nu supăra pe cine nu știe să se supere.

68. Omul trebuie să aibă şi prieteni, şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie.

69. Stăpânirea romană în Dacia a fost un izvor de ordine și propășire.

70. Zburând sus te faci nevăzut dar vezi.

71. Sufletul e ca fierul. Nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit.

72. Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se.

73. Timpul schimbă florile câmpului, dar nu poate schimba strălucirea aurului din adâncuri.

74. Munca plateste iar norocul da de pomana.

75. Pacea nu poate veni din dorința de pace, ci de la suprimarea instinctelor de război.

76. Bunătății slabe îi trebuie, pentru a merge, sprijinul dreptății.

77. Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.

78. Interesul îţi aduce necontenit prieteni de câteva zile şi tot el îi ia înapoi. A doua oară eşti dator să nu-i mai primeşti.

79. Pe unii îi disprețuiesc cei care nu-i cunosc, pe alții cei care îi cunosc mai bine.

80. Gândul morții să-ți slujească în orice clipă pentru a înțelege prețul vieții.

81. Veselia omului e că mirosul florilor: ea nu se înălța din sufletele veștede.

82. Nu e mare opera unde e mult material, ci aceea unde e mult suflet.

83. Invidiosul nu se simte bine nici singur; numai nenorocirea altora poate să facă bucuria lui.

84. Un om în adevăr bun e numai acela care ar fi putut fi rău și n-a fost.

85. Sunt lacrimi așa de grele și de fierbinți, încât ochii nu le pot plânge; ele zac în inima arzând-o.

86. De multe ori taci fiindcă ești convins de prostia adversarului.

87. Dacă îți place trandafirul, trebuie să-l accepți cu tot cu spinii lui.

88. Să fii mândru că stai sus numai atunci când nu-ți e rușine să-ți aduci aminte cine te-a adus acolo.

89. Înțelepciunea e o marfă pe care cine o vinde a cumpărat-o.

90. Unele opere de artă și teorie pretențioasă seamănă cu o carte de vizită pe care poți citi: X, băiat deștept.

91. Un adevăr și o minciună formează o confuzie, un monstru periculos, fiindcă partea de adevăr ce este în el îl face să trăiască, pe când minciuna curată e stafie, e nimic.

92. Nu pe răul între pajiști, ci pe ape singuratice și amare, locuite de furtuni, se află măreția.

93. Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă.

94. O idee nu e mai clară cu litere mai mari.

95. Înțelepciunea vieții e simplă: Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte.

96. Viteazul privește pericolul, cutezătorul îl caută, nebunul nu-l vede.

97. Fă-ți datoria oricând. Totdeauna va fi cineva care să te vadă: tu însuți.

98. Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a se săvârși răul împrejurul lui. Adevărata bunătate e vitează.

99. Cine râde de toată lumea ajunge de la sine ridicol când găsește unul de care nu poate râde.

100. Cea mai bună filozofie e a acțiunii.

101. Ce poate fi femeia fără casă, arată feminismul; dar el ascunde ce va fi casa fără femeie.

102. Nu striga nimănui “rătăcitule”, fără să fii gata a-l aduce pe drumul cel drept.

103. Dacă ataci replica unui prost, riști să te trezești cu tot prostul în discuție.

104. Adevărul este ca apa rece care face rău doar dinților stricați.

105. E o mare primejdie să ajungi a fi mulțumit de tine însuți.

106. Mulți văzând disciplina oilor, cer disciplina leilor.

107. Curajul este ceva care se formează, care trăiește și moare – care trebuie întreținut la fel ca și armele.

108. Șarpele e odios nu pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să muște.

109. Talentul e o inteligență specială, manifestată; inteligența e putința mai multor talente la același om, chiar dacă ele nu se manifestă.

110. A contraface bine e chiar mai greu decât a face.

111. Scrie cu sufletul tău și recitește cu sufletul altora.

112. Invidia încearcă să distrugă acolo unde-i e iertat să caute a întrece.

113. Dacă poți merge, de ce să te târăști?

114. Sunt iertări care biciuiesc în față.

115. Această unire românească n-ar avea nici o valoare dacă nu s-ar sprijini pe însăși conștiința noastră despre necesitatea ei, despre caracterul ei sacru, nezguduit, despre aceea că ea e astăzi, ceea ce nu înțelege o mulțime de lume, o condiție pentru existența însăși a poporului nostru.

116. Vai de cel care ține minte pedeapsa și uită greșeala.

117. Școala este tot ce vezi și tot ce auzi.

118. Linia dreaptă e drumul cel mai scurt între două puncte şi cel mai lung între două suflete.

119. Calomniatorul se coboară cu toată lungimea minciunii sale.

120. Viața nu înseamnă a trăi ci a ști pentru ce trăiești.

121. O înfrângere e numai mijlocul pe care ni-l dă soarta ca să vedem ce ne lipsește pentru a învinge.

122. Nu te conving cu adevărat decât ideile tale.

123. A te crede mai mare e întotdeauna mai bine decât a te crede mai mic: mărești în același timp datoria și idealul tău.

124. Ferește-te de invidiosul cavaler și loial.

125. Cei vechi au avut muzica prin care se clădeau de la sine zidurile Tebei, modernii au născocit pe aceea care ar fi în stare să dărâme piramidele.

126. Omul cu adevărat bun este doar cel are ar fi putut fi rău și n-a fost.

127. Omul cinstit spune totdeauna de ce s-a schimbat, celălalt tăgăduiește orice schimbare.

128. Acela ce-și părăsește țara pentru una mai înaintată seamănă cu omul care și-ar alege altă mamă printre femeile mai chipoase.

129. Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.

130. Cine ți-a făcut o nedreptate nu rămâne cu o datorie față de tine, ci o pierdere față de el însuși.

131. Temnița cea mai de temut e aceea în care te simți mai bine.

132. Un om bun nu e acel care face bine, ci acel care se bucură de bine.

133. Lenea e sinucidere blândă.

134. Când oare ura va fi trimisă la sanatoriu şi invidia la casa de corecţie?

135. Ca să poți respecta pe triumfător trebuie să fii însuți în luptă.

136. Un om fătarnic are două fete și nici un obraz.

137. Obrăznicia unui obraznic va supăra mai mult pe ceilalți obraznici.

138. Încrederea nu se pierde decât o dată.

139. Judecă pe fiecare după câmpul în care vrea să-și arate superioritatea.

140. Un fapt e numai atunci istorie când niciuna din rădăcinile lui nu mai atinge prezentul.

141. Om liber e acela care n-are nevoie să spună nicio minciună.

142. Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău, pe care, altfel le ia vântul!

143. Nu imita ce nu-ți trebuie.

144. Niciodată un om cinstit nu se poate apăra cu atâta înverșunare ca mincinosul care a fost prins.

145. Când un om ți se pare aspru, gândește-te întotdeauna că o cetate întărită nu e neapărat o cetate inamică.

146. Talentul tău? Cu ce l-ai plătit? Și cu ce ai despăgubit pe aceia care nu l-au căpătat și ei de-a gata?

147. Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaște decât cel care-l caută.

148. Istorie se cheamă ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, nu ceea ce am vrea să se fi întâmplat.

149. Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.

150. Educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se desfășoară în liniște, pe încetul, firea cea adevărată.

151. Egoistul se privește ca ultimul scop al Creațiunii: s-ar aștepta ca în clipa morții sale să fie și sfârșitul lumii.

152. Sufletul nu ți-l da decât celui ce-și dă sufletul lui, astfel rămâi fără nimic.

153. Să râzi, nu de greșelile pe care nu le-ai făcut, ci de acelea pe care nu le-ai făcut niciodată, deși ai fi avut prilej să le faci.

154. Când cere ajutor cel ce a căzut în apă, aleargă; dar nu-l confunda cu cel care petrece, de plăcere în baltă.

155. Vorba bună, zâmbetul și fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul omului.

156. Înfrângerile în dragoste dor mai mult decât celelalte.

157. La sfârșitul fiecărei zile socotește nu ceea ce alții au făcut față de tine, ci ceea ce tu ai făcut față de alții.

158. A părăsi o luptă din cauza ticăloșiei mediului e tot una ca și cum ți-ai tăia gâtul fiindcă e noroi afară.

159. Singura ofensă pe care nu o poți pedepsi este discursul funebru.

160. Răzbunarea nu poate avea înțeles; rănind nu ți se duce rana din suflet.

161. Fiecare suferă cât simte și mai ales cât înțelege.

162. După furtunile sufletului, ca și după cele ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte.

163. Poți închide ochii, dar nu poți stinge soarele.

164. Este o logică a inimi, foarte grea, care n-a fost scrisă.

165. Talentul e pentru unii un spirit bun care locuiește în ei, pentru alții un zeu crud care-i vizitează, devastând sufletul prin care trece.

166. Lingușirea este plata anticipată a trădării care ți se pregătește.

167. Școala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile.

168. Frumusețea trebuie să fie legată de bunătate; altfel sufletul urât o învinge.

169. Mi-ar fi lene să nu fiu leneș.

170. Tăcerea are glasurile ei de înțelepciune; ascult-o.

171. Fii bun, dar ferește-te să nu creadă lumea că poți fi numai bun.

172. Zâmbetul, care e o cochetărie, o bunătate, n-are a face cu râsul, care este o bucurie, și nici cu rânjetul care este o batjocură.

173. Literatura nu se înnoiește niciodată prin tehnică, ci tehnica învie prin spirit.

174. Dacă vezi că luna nu se coboară la tine, nu cauta o scară ca să te sui tu la dânsa.

175. Nu e greu să găsești adevărul. E greu să ai dorința de a-l găsi.

176. Lenea nu-i odihnă și de aceea-i lipsește mulțămirea.

177. Cea mai mare minune e să crezi că poți face una. Restul e foarte ușor.

Cunoști și alte citate de Nicolae Iorga?

Lasă-ne un comentariu mai jos și îl vom citi cu drag.

P.S. Îți recomandăm și lista noastră de curiozități despre Nicolae Iorga.

📫 Abonează-te la noutățile noastre


Îți trimitem un email pe săptămână cu cele mai interesante concursuri și reduceri irezistibile la cărți!