citate despre limba română

Descoperă colecția noastră de citate despre Limba Română care te va face să te îndrăgostești de aceasta.

1. Din mila, din dragostea şi dărnicia Limbii Române am răsărit ca poet. Limba Română este destinul meu agitat. Poate că şi osteneala mea este o parte din norocul ei în Basarabia.

2. Priveşte în ochii Limbii Române până când te va recunoaşte şi va izbucni în plâns.

3. Limba este o formă de gândire umană , posedând o logică internă despre care omul nu știe nimic. Claude Levi-Strauss

4. Cuvintele sunt pistoale încărcate. Jean-Paul Sarte

5. Cuvintele sunt medicii minților bolnave. Eschil

6. Dacă vorbești trei limbi ești trilingv.Dacă vorbești două limbi ești bilingv.Dacă vorbești numai o limbă înseamnă că ești american. Anonim

7. Limba este memorie și metaforă. Storm Jameson

8. Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare.Angela Carter

9. N-aş fi abandonat nicicând limba noastră; mi se întâmplă să-i regret şi acum mirosul de prospeţime şi putreziciune, amestecul de soare şi bălegar, urâţenia nostalgică şi superba neglijenţă. (Emil Cioran)

10. În general, limba este un instrument de ascundere a adevărului. George Carlin

11. Eşti naţionalist în măsura în care îţi aperi Limba, Credinţa, Istoria şi Neamul. În acest sens, ar fi o ruşine, dacă nu chiar o crimă, să fii altceva.

12. Limba dă formă felului în care gândim și ne determina la ce să ne gândim. Benjamin Lee Whorf

13. Uneori îmi vine să mănânc Cuvântul ca pe floarea de salcâm în copilărie. Ia uitaţi-vă ce minune de slovă la Cantemir care spune că un cuvânt grăit nu mai poate fi dezgrăit.

14. Cuvintele fără gânduri nu ajung niciodată la ceruri. William Shakespeare

15. Limba noastră-i o comoară, Eu zic să o păzim, flăcăi, Că astăzi pe diverse căi, Vin unii şi o… omoară! (David Boia)

16. Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe. Aristofan

17. Stilul este Limba Română cutreierată de bunul-simţ.

18. Cuvintele au o viață mai lungă decât faptele. Pindar

19. Limba și gândirea sunt factorii principali ai evoluției în artă. Ion Minulescu

20. O limbă diferită reprezintă o diferită viziune despre viață.Federico Fellini

21. Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii. Mihai Eminescu

22. Cu cât scriu mai mult în franceză, cu atât mă fascinează mai mult limba română. De câte ori reîncep să scriu în limba română, redescopăr muzicalitatea limbii materne. Mă fascinează argoul jurnalistic, mă fascinează etajele argotice ale societăţii de consum. (Matei Vișniec)

23. Jurămintele nu sunt decât cuvinte, iar cuvintele nimic altceva decât vânt. Samuel Butler

24. Vuietul Limbii Române, tunetul şi fulgerul ei care aduc ploaie şi rod pe un pământ ars de stele.

25. Oriunde eșuează ideile, oamenii inventează cuvinte. Martin H. Fischer

26. Limba este o poezie fosilizată. Ralph Waldo Emerson

27. Limba ne ajută să ne definim limitele realității noastre. Dale Spender

28. Oricât am fi de buni sau răi vreodată, oricât am fi de falşi sau de fireşti, ne regăsim sfioşi cu toţii, iată în templul limbii noastre româneşti. (Corneliu Vadim Tudor)

29. Grație cuvintelor, am fost în stare să ne ridicăm deasupra animalelor ; și, datorită cuvintelor, am fost capabili să ne coborâm adesea sub nivelul demonilor. Aldous Huxley

30. Limba este cartea de noblețe a unui neam. Vasile Alecsandri

31. Veniţi de vă treziţi, fraţi basarabeni, în suferinţele şi lumina Limbii Române, sălăşluiţi-vă în ea, întru vecie, până în cele mai depărtate hotare ale dreptăţii ei.

32. Să treci de la limba română la limba franceză e ca şi cum ai trece de la o rugăciune la un contract. Emil Cioran

33. În literatură prudenţa se asociază cu puţinătatea harului, dacă nu chiar cu neruşinarea de a nu te lepăda de scris.

34. Natura şi Limba Română; două lucruri pe care le-am găsit făcute de alţii?

35. Un scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit.

36. Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la capăt: Biblia şi Limba Română.

37. Limba este întâiul mare poem al unui popor. Lucian Blaga

38. România este o ţară plină de câmpii, munţi, ape, cântece, istorie şi graniţe.

39. Limba este cel mai scump și mai imperfect mijloc descoperit pentru comunicarea gândurilor. William James

40. Limba adevărului este simplă. Euripides

41. Lui Dumnezeu îi vorbesc în spaniolă, femeilor în italiană , bărbaților în franceză și calului meu în germană. Jason Chamberlain

42. Limba este arhiva istoriei. Ralph Waldo Emerson

43. Nu cred că există vreun popor fără de geniu, de vreme ce fiecare popor are limba sa.

44. Limba ne forțează să percepem lumea așa cum ne este prezentată de om. Julia Penelope

45. Poţi stăpâni ca un rege Limba Română, fără să poţi stăpâni măcar o aşchie de gând autentic.

46. Pe cine a ucis Limba Română, tovarăşi? Pe care scriitori basarabeni?

47. Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie. Ion Luca Caragiale

48. Am fost mereu uimită de varietatea lingvistică a limbii române, de metaforele pe care le conţine. E o altă dimensiune a sinelui, pe care ţi-o conferă, de parcă aş avea două staţii, una a limbii pe care o întrebuinţez, alta, cea oferită de cuvântul echivalent al celeilalte limbi, care oferă o altă imagine. Limba română mă însoţeşte permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba germană. Mă însoţesc, întotdeauna, în paralel, imaginile celeilalte limbi. Herta Muller

49. La români, până şi recunoştinţa este supărată.

50. Limba este un vin pe buze. Virginia Woolf

51. Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea Limbii Materne.

52. Cel mai mare dușman al limbajului clar este nesinceritatea. Atunci când este o diferența între țelurile declarate și cele reale , o persoană își alege instinctiv cuvinte lungi și expresii prețioase , asemeni unei sepii care împroașcă cu cerneală. George Orwell

53. Agață-te de subiect , iar cuvintele vor veni de la sine. Catul

54. Cuvântul este o superbă sălbăticiune care se lasă anevoie capturată, dar odată prinsă nu se mai desprinde de familia omului.

55. Stă în puterea Limbii Române să-l găsească odată şi odată pe Dumnezeu.

56. Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe uşor şi rusul. (Grigore Vieru)

57. Norodul cuvintelor a biruit. Prutul cuvintelor nu a secat. Graniţa dintre cuvinte s-a prăbuşit. Mântuirea prin cuvânt a venit.

58. Bunătatea este limba pe care surdul o poate auzi, iar orbul o poate vedea. Mark Twain

59. Asemeni unei cămăși de noapte diafane, limba dezvăluie și acoperă. Karen Elizabeth Gordon

60. La români limba este parcă mai aproape de dinţi decât la alţii. (Grigore Vieru)

61. Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră. Dumitru Stăniloaie

62. Limba românească, căreia i se închinară părinţii noştri ca unui idol viu şi însufleţitor, e singurul tezaur ce ne-a rămas de la ei, ereditate neînstrăinată şi necomună cu alţii. (Timotei Cipariu)

63. Definiția este încarcerarea sălbăticiunii unei idei între pereții cuvintelor. Samuel Butler

64. În casele cu mulţi copii, ca şi în frumuseţile Limbii Române, nu rămâne loc de plictiseală.

65. Limba este un proces de creație liberă ; legile și principiile ei sunt fixe , dar maniera în care sunt utilizate principiile generării este liberă și infinit de variată. Orice interpretare și folosire a cuvintelor implică un proces de creație liberă. Noam Chomsky

66. Limba Română este o limbă extremă: când o vorbeşti pare că nu există, când taci, încep s-o vorbească toate lucrurile. (Costel Zăgan)

67. Limba unui popor este chiar sângele acestui popor.

68. Nici o istorie a nici unui neam nu poate fi mică şi neînsemnată măcar şi pentru faptul că fiecare naţiune este creatoarea unei limbi, ceea ce înseamnă că este deţinătoarea celei mai de seamă comori.

69. Cuvintele, asemeni Naturii, dezvăluie pe jumătate/ Și ascund pe jumătate sufletul din ele. Lordul Alfred Tennyson

70. Nu locuiești într-o țară, locuiești într-o limbă. Emil Cioran

71. Eternitatea capătă un sens concret atunci când conştientizezi că nu poţi sări în ea peste credinţa, limba, istoria şi bunăstarea moravurilor tale.

72. Bineînţeles că Limba Română este după Cerul de Sus expresia unei autorităţi supreme, dar ea nu poate conferi omului, în mod automat, calitatea unei moralităţi supreme şi nici har nu poate adăuga mediocrităţilor.

73. Orice limbă e oglindă sufletului națiunii care o creează. Ion Pillat

74. Limbajul este îmbrăcămintea gândului. Samuel Johnson 3

75. Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întamplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vultur sau cântăreț de strană. Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limba universală, dar nu știu dacă e posibil acest marș istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor… Noi, românii, nu punctăm universalitatea nicăieri. Și asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipsește este îndrăzneala. Petre Țuțea

76. Graiul este purtătorul de steag în vremuri de restrişte şi de primejdie pentru fiinţa naţională.

77. Matematica va fi limba latină a viitorului. Grigore Moisil

78. Ne-am ţinut veşnic de Limba Română într-un deşert aprins în care singura umbră era umbra ecoului.

79. După temniţa de piatră, cea mai grea este ocna unei limbi în care eşti aruncat şi nu o cunoşti.

80. Marea Britanie și Statele Unite sunt două națiuni despărțite de o limbă comună. George Bernard Shaw

81. Limba este sângele sufletului în care aleargă și din care fug gândurile atunci când evoluează. Oliver Wendell Holmes

82. Dacă îi vorbești unui om într-o limbă pe care o înțelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbești în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui. Nelson Mandela

83. Plecaseră toţi peste Prut. Singurul profesor de Română în tot satul nostru, un bătrân înţelept: proverbul.

84. Limba e vehiculul care duce gândul meu în urechea , inima și gândul celuilalt.Victor Eftimiu

85. Ceea ce nu piere, oricât de pieritoare ar fi întâmplările vieţii noastre, e gândul însuşi că le-am trăit, e limba în care s-a întrupat acest gând. (Constantin Dumitru)

86. Nici un om nu își controlează mai bine limbajul decât cel care tace. .

87. Gândește ca un înțelept , dar comunică în limba oamenilor. William Butler Yeats

88. Este interesant să observăm că cele mai multe cuvinte româneşti care exprimă lucruri esenţiale sunt compuse din cinci litere: Iisus, Crist, Maria, Paşti, cruce, preot, altar, Putna, soare, stele, pâine, izvor, lapte, iarbă, copac, codru, munte, Mureş, maică, limbă, doină, nuntă, copil, botez, frate, vatră, moşie, hotar, român… Să fie oare la mijloc o simplă coincidenţă numerică? Nu stă oare această cifră a sunetelor româneşti sub semnul unei taine?

89. Este mai drept să spunem că ne cunoaştem cu Limba Română, iar nu că o cunoaştem.

90. Limba română la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe popoare i-au plătit banii în aur. A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din împărăteasă cerşetoare… Mihai Eminescu

91. Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul unei Limbi atât de frumoase şi înţelepte cum este Limba Română? (Grigore Vieru)

92. Vorbesc două limbi: limbajul corpului și engleza. Mae West

93. S-ar putea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea Limbii Române. Grigore Vieru

94. Limba maternă a pasiunilor n-are sintaxă. Lucian Blaga

95. Limbajul uman pare să fie un fenomen unic , fără vreun echivalent semnificativ în lumea animală. Noam Chomsky

96. Lacrimile sunt limbajul tăcut al tristeții. Voltaire

97. Limba este o hartă a culturii. Ea ne învață de unde vin oamenii și încotro se îndreaptă ei. Rita Mae Brown

98. Limba este un oraș la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă. Ralph Waldo Emerson,

99. Pare că toți sfârșim prin a vorbi o limbă pe care nu o mai înțelege nimeni. Octavian Paler

100. Cuvintele semnifică refuzul omului de a accepta lumea așa cum este. Walter Kaufmann

101. Jargonul este limba care își suflecă mâinile, își scuipă în palme și merge la muncă. Carl Sandburg

102. În limbă, cel mai echivoc cuvânt este cuvântul Este. Lucian Blaga

103. Personal, cred că noi am dezvoltat limbajul întrucât interiorul nostru adânc simțea nevoia să se plângă. Jane Wagner

104. Cu ajutorul Limbii Române facem nu numai schimb de idei şi sentimente, ci şi schimb de timp. Mai mult, putem chiar schimba un viitor cu altul.

105. Limba adevărului este neîmpodobita și întotdeauna simplă. Marcellinus Ammianus

106. Scrisul corect e pâinea profesorilor de limba română. Camil Petrescu

107. Limba română e actul meu de naştere, eu sunt fiinţă sub măslinul ei, care rodeşte de două mii de ani, dreptul meu e să-i ţin dealul verde şi bătut de soare şi să stau în genunchi sub ploaia cântecelor ce ţâşnesc din ea. (Fănuş Neagu)

108. Am chemat cuvintele româneşti la fiinţă într-un deşert neatins de roua cerului.

109. Limbajul politic este desemnat să facă vorbele să sune a adevăr și crima să pară respectabilă , să dea aparență și materialitate purului vânt . George Orwell

110. Învață o nouă limbă și vei capătă un nou suflet. Proverb ceh

111. Ceea ce spun cuvintele nu durează. Cuvintele durează.Întrucât cuvintele sunt aceleași, dar ce transmit ele nu este niciodată identic. Antonio Porchia

112. Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei caldă, sănătatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este frumusețea activă a patriei. Grigore Vieru

113. A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte. (Nichita Stănescu)

114. Sub ochii îngroziţi ai Limbii Române adevărul s-a sinucis de atâta nedreptate.

115. Limba unui popor este expresiunea și totodată instrumentul gândirii sale.Alexandru Dimitrie Xenopol

116. Dacă gândurile corup limba , limba corupe la rândul ei gândurile. George Orwell

117. A vorbi despre limba în care gândești este ca o sărbătoare. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numește, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine, viața se trăiește. Nichita Stănescu

118. Acolo unde sfârşeşte caracterul unui popor subjugat, acolo sfârşeşte şi caracterul limbii sale.

119. Măsurariul civilizațiunii unui popor în ziua de azi e: o limba sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu

120. Limba este creația omului prin Dumnezeu. Mai sus omul nu s-a putut ridica. Mai sus Dumneze a ridicat numai stelele pe cer şi brazii pe munți. Grigore Vieru

121. Va veni o zi când parii smulşi se vor sparge de capul limbii moldoveneşti.

122. Ce este Limba unui popor? Este prietenia, fraternitatea şi iubirea dintre cuvinte. Poate că singura prietenie şi singura iubire cu adevărat sacră şi durabilă.

123. Nu există cea mai frumoasă limbă din lume, după cum nu există cea mai frumoasă naţiune – există numai nişte prielnice sau nefavorabile vecinătăţi.

124. Inşii care luptă împotriva limbii lor trebuie îngropaţi, când mor, în locuri cât mai ferite şi cât mai adânci, ca pe cei seceraţi de ciumă.

125. Limba are o putere ascunsă , asemeni celei a lunii peste maree. Rita Mae Brown

126. Dacă romanii ar fi fost obligați să învețe limba latină , n-ar mai fi avut deloc timp să cucerească lumea. Heinrich Heine

127. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numește, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine, viața se trăiește. Nichita Stănescu

128. Pentru mine, limba română e distanță dintre inima și umbra ei, care se numește suflet. Fănuș Neagu

129. Nu pot avea încredere în orice piatră, chiar dacă scrie pe ea româneşte.

130. Orice ar fi, pasiune sau dorință, sete sau foame de experiență reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul Dor, care a devenit expresia oricărei dorințe și care implică ființă umană în totalitatea sa. Mircea Eliade

131. Cuvintele aranjate în mod diferit au un înțeles diferit , iar semnificațiile dispuse diferit au un efect diferit. Blaise Pascal

132. Partea cu adevărat misterioasă a fiinţei mele este Limba Română. În rest, sunt un animal obişnuit: mănânc, vroiesc femeia, dorm şi, din când în când, urlu la lună.

133. Limba este sursă neînțelegerii. Antoine de Saint-Exupery

134. Nu se va şti niciodată câţi înţelepţi şi câţi proşti sunt în Bucureşti, pentru că acolo toată lumea posedă exemplar Limba Română.

135. Am văzut Limba Română ca pe-o mireasă: intangibil de fatală! (Costel Zăgan)

136. Limba ne fixează în lume; fără ea, ne-am învârti asemeni atomilor. Francois Duc de la Rochefoucauld

137. Limba este metodă de a extrage o idee din creier fără a apela la chirurgie. Mark Amidon

138. Noi putem aduce pe Dumnezeu şi pe copii ca martori ai Limbii noastre Române.

139. Nu te făli că scrii româneşte – scrie ceva.

140. Apărarea intereselor limbii românești e una din garanțiile viitorului nostru național și prin urmare o sfântă datorie patriotică. I. A. Bassarabescu

141. Cel care nu cunoaște limbi străine nu știe nimic despre propria lui limbă. Johann Wolfgang von Goethe

142. Dreptatea mea cea dintâi este Limba Română, în care lucrează iubirea lui Dumnezeu.

143. Orice om care nu învață bine cel puțin două limbi, altele decât cea maternă , este un prost. Martin H. Fischer

144. Vieţuiesc în limba mea, acţionez în limba mea; de la un cuvânt până la altul se întâmplă toate minunile Universului în limba mea.

145. Limitele limbii mele reprezintă limitele lumii mele. Ludwig Wittgenstein

146. Conversația este cea mai lentă formă de comunicare umană. Anonim

Cunoști și alte citate despre Limba Română?

Lasă-ne un comentariu mai jos și îl vom citi cu drag.

Vezi Top 100 cărți ale anului 2022