Născută în 1975, cu titlul Statele lumii de la A la Z, lucrarea oferea, în 450 de pagini, informații esențiale (geografie, istorie, economie etc.) despre cele 147 de țări suverane existente atunci pe glob. Rareori se întâmplă ca niște date concrete, seci, să fie simțite ca o gură de aer proaspăt. Așa a fost receptată însă cartea de cititorii de atunci, căci întâlneau în ea o imagine nedistorsionată a lumii, într-o perioadă când informațiile corecte despre România și despre ce se afla dincolo de granițele ei, cu posibilități de comparație, erau aproape cu neputință, când omniprezenta propagandă oficială își punea peste tot amprenta și cenzura avea grijă să se păstreze. Prefața lui Mircea Malița, academician reputat, cu o bună poziție socială, a salvat atunci cartea, care, cu același colectiv de autori, cu același prefațator (până în anul dispariției sale, 2018), și-a continuat, cu titlul Enciclopedia statelor lumii, drumul, și menirea, îmbogățindu-se cu noi capitole, cu ilustrații și hărți, dezvoltându-le pe cele anterioare, actualizând, cu fiecare ediție, informațiile.

Această oglindă pusă de-a lungul anilor în fața lumii a ajuns acum la a XVI-a ediție. În cele peste 800 de pagini ale ei sunt reflectate trăsăturile actuale, trecutul, viața socială și politico-economică etc. ale celor 195 de țări de astăzi, dar şi pentru cele 75 de teritorii dependente sau cu statut special (continuatoare ale fostelor teritorii coloniale). Rezultat al trasării de noi granițe, al schimbărilor de nume, drapel, imn naţional, regim politic şi organizare statală şi instituţională într-o lume, paradoxal, tot mai globalizată. Nimic nu este însă întâmplător în viața statelor, în ale căror evoluții, prezentul este modelat de trecut, în care globalizarea este dorită de toată lumea, dar din perspectiva propriei identități. Efectele acestui fenomen, cu bune și rele, pot fi depistate în ediția de față în toate capitolele, de la geografie, istorie, culte, capitală, economie, până la evenimentele istorice recente. Statisticile economice din Addenda dau și ele o imagine sintetică a scenei internaționale și cine ar avea curiozitatea să le compare cu edițiile anterioare ar putea constata surprinzătoare modificări apărute în ierarhii ce păreau imuabile. Modificări ce arată că lumea de astăzi se așază pe noi coordonate.

Hărțile, drapelele și imaginile color din toate capitalele lumii aduc un plus de informație și, în același timp, de atracție voluminosului opus consacrat statelor lumii.

📫 Abonează-te la noutățile noastre


Îți trimitem un email pe săptămână cu cele mai interesante concursuri și reduceri irezistibile la cărți!