140 Proverbe despre Politețe

Acordă o notă
proverbe despre politete

Descoperă colecția noastră de proverbe despre politețe, o virtute atât de importantă și esențială într-o societate care se respectă și evoluează.

1. Cine-și primește sincer prietenul, respectuos rudele, cu politețe pe cei mândri, cu sfaturi blânde pe cei rătăciți, iar pe cei înțelepți după felul lor de-a fi acela este un om cu adevărat prietenos.

2. Politeţea nu te costă nimic şi totuşi cu ea cumperi tot, uneori lucruri pe care chiar cu bani grei nu le-ai putea dobândi decât anevoios.

3. Calitatea este politețea profesorilor.

4. Punctualitatea este o calitate a cărei necesitate derivă din cooperarea socială.

5. Cea mai bună politeţe este onestitatea.

6. Salutul între doi dușmani este primul semn al împăcării.

7. Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!

8. Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile.

9. Nu vorbi de funie în casa spânzuratului.

10. Când dragostea începe să bolească şi-i pe ducă, cu falsa curtenie e schimbată. Devotamentul simplu şi curat n-are nevoie de-artificii.

11. Politețea nu costă nimic, dar cumpără orice.

12. Blândețea și politețe fac viața plăcută societății.

13. Politeţea nu costă nimic.

14. Politețea este cheia de aur care deschide toate ușile.

15. Nu sădi dovleci în grădina chelului.

16. Politețea este prudentă; prin urmare lipsă de politețe este prostie, fiindcă își face fără nici o trebuință și dinadins dușmani.

17. Florii i se cere parfum și omului politețe.

18. Dacă nu poți mușca, nu-ți arătă niciodată dinții.

19. Politețea nu costă nimic.

20. Între egali lipsa de politeţe este o prostie; din partea celor mai sus puşi ea e o tiranie.

21. Când altul grăiește nu-i lua vorba din gură, ci așteaptă mai pe urmă.

22. Dacă nu putem să fim buni, să încercăm să fim măcar politicoși.

23. Un refuz politicos e preferabil unei aprobări grosolane.

24. Pasiunea nu cunoaște alfabetul rațiunii! Pasiunii îi este indiferent ce îi oferă celălalt, ea vrea să se manifeste pe deplin, vrea să-și dăruiască întreaga voință, chiar și atunci când nu primește în schimb decst sentimente suave, politețe, amiciție sau simplă răbdare!

25. Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură!

26. Politeţea costă puţin şi aduce multe.

27. Politeţea este o monedă care îl îmbogăţeşte nu pe cel care o primeşte, ci pe cel care o cheltuieşte.

28. Comportă-te pe munte ca şi cum te-ai comporta într-un palat.

29. Omul fără omenie e ca şi trupul fără suflet.

30. Respectul față de ceilalți, un respect plin de modestie și politețe, este prima condiție a adevăratei egalități.

31. Politeţea este una dintre cele importante forme de exprimare şi de relaţionare între oameni. Prin proverbe şi alte ziceri înţelepte putem înţelege şi mai multe despre cât de importantă este politeţea şi ce se întâmplă atunci când aceasta lipseşte din comportamentul cuiva.

32. Obraznicul mănâncă praznicul, dar plăteşte cu obrazul.

33. Adevărata politețe este o datorie; cea afectată, mai ales cea neobișnuită, este o șarlatanie. Ea nu e o chestiune a bunei-cuviințe, ci un mijloc de a pune stăpînire pe cineva.

34. Păstrarea distanţelor este întregul secret al bunelor maniere; fără bunele maniere societatea omenească este intolerabilă şi imposibilă.

35. Bună ziua, căciula, că stăpânul n-are gura!

36. Oaspeţii nepoftiţi sunt adesea mai bineveniţi după ce pleacă.

37. Cea mai bună politeță este onestitatea.

38. Politeţea este, pentru spirit, ceea ce este frumuseţea pentru obraz: o icoană a bunătăţii.

39. Omul politicos învață politețea de la cel care n-o are.

40. Calitatea este politeţea profesorilor.

41. Mai bine cu trei ore mai devreme decât cu un minut prea târziu.

42. Omenia ţine mai mult decât minciuna.

43. Politețea este o monedă care îmbogățește, nu pe cel ce o primește, ci pe cel ce o cheltuiește.

44. Nu știu ce e mai rău, să nu te scuzi deloc sau să te scuzi timp de cinci minute.

45. Punctualitatea e politețea regilor.

46. Punctualitatea este politeţea regilor.

47. Politeţea este cheie de aur.

48. Omul politicos învaţă politeţea de la cel care nu o are.

49. Fiți atenți la politețea excesivă a cuiva! Ea ascunde un om perfid, care are nevoie de ceva sau îți întinde o cursă.

50. Să nu faci coarne la mâncare.

51. Nu totdeauna politeţea inspiră bunătate, cuviinţă, bunăvoinţă, recunoştinţă. Ea totuşi pare a fi toate acestea. Şi face pe om să se manifeste în afară, aşa cum ar trebui să fie înlăuntru sufletului său.

52. Când altul grăieşte nu îi lua vorba din gură, ci aşteaptă mai pe urmă.

53. Politețea – sporește mult reputația unui om, și a avea purtări alese este ca și cum ai avea scrisori de recomandare permanente.

54. Politeţea este veşmântul spiritului: să ne servească ea drept haină de toate zilele, dar să n-aibă nimic nefiresc (căutat) şi să nu împiedice spiritul de a lucra liber.

55. Politeţea este pentru oameni ceea ce este căldura pentru ceară.

56. Politeţea nu o găseşti de vânzare la bazar.

57. Obraznicul mănâncă praznicul, dar plătește cu obrazul.

58. Oaspetele e primit după veșminte și e condus după cum a vorbit.

59. Comportă-te pe munte ca și cum te-ai comporta într-un palat.

60. Politețe: cea mai acceptabilă formă a ipocriziei.

61. Salutul între doi duşmani este primul semn al împăcării.

62. Politețea sporește mult reputația unui om, și a avea purtări alese este ca și cum ai avea scrisori de recomandare permanente.

63. Politeţea sporeşte mult reputaţia unui om şi a avea purtări alese este ca şi cum ai avea scrisori de recomandare permanente.

64. Când se vorbește rău de altul, pune-ți lacăt la gură şi vată în urechi.

65. Politețea nu-i o calitate, e o disciplină. Atunci când este numai un produs al educației, e supărătoare prin conveniență și aplicațiune.

66. Florii i se cere parfum şi omului politeţe.

67. Adevărata politeţe este o datorie; cea afectată, mai ales cea neobişnuită, este şarlatanie. Ea nu e o chestiune a buneicuviințe, cu un mijloc de a pune stăpânire pe cineva.

68. Însăşi politeţea ofensează, când ea se manifestă în văzul lumii.

69. Politeţe. Cea mai acceptabilă formă de ipocrizie. – Ambrose Bierce

70. Politeţea constă în a părea că uiţi de tine pentru ceilalţi. – Balzac

71. Politețea este calitatea omului bine crescut. – Proverb românesc

72. Dacă pe lume n-ar fi politețe, oamenii nu ar veni în contact între dânșii decât pentru a se lua de păr. – Autor necunoscut

73. Tatăl meu credea în tenacitate, onestitate, politeţe şi punctualitate; toate lecţii foarte importante. -Roger Moore

74. Adevărata politeţe este sinceră. – Samuel Smiles

75. Trebuie să ne purtăm întotdeauna cuviincios, ca și cum ar fi de față Domnul. – Clement Alexandrinul

76. Politețea este o monedă care îmbogățește pe cel ce-o cheltuiește.

77. Un tânăr se cade să fie plin de cuviință. – Plant

78. Adevărata politeţe constă în a manifesta bunăvoinţă faţă de oameni. -Jean-Jacques Rousseau

79. Uneori salutăm nu din politeţe, ci pentru a ieşi în evidenţă. -George Geafir

80. Prietenii şi bunele maniere te pot duce acolo unde banii nu o pot face. – Margaret Walker

81. Și ține minte, Sancho Pânza, că politețea este moneda care circulă în lumea întreagă. – Cervantes

82. E cuviincios ca hainele să fie curate şi îngrijite. – Erasmus

83. Rușinarea e un semn al politeții. – Proverb românesc

84. Politețea este un amestec de discreție, de omenie, de bunăvoință și de atenție, însoțite de-o voioșie în tot ce zicem sau facem. – Saint-Evremond

85. Când acceptăm minciuna, avem nevoie de politeţe pentru a înlocui bunul simţ. -Mihai Enachi

86. Unde se întâlnesc doi, trei sau mai mulți oameni, ori viețuiesc împreună, este necesară bună-cuviință în vorbire, în gesturi și în fapte. – Pr. Gheorghe Paschia

87. Politețea este pentru spirit ceea ce este frumusețea pentru obraz: o icoană a bunătății de spirit. – Voltaire

88. Putem să fim de nesuferit, chiar cu virtutea, cu competență și cu bună purtarea noastră. Manierele pe care le neglijam în lucrurile mărunte sunt adesea acelea care fac pe oameni să emită aprecieri în bine sau în rău despre noi. – La Bruyere

89. Vreau minimă informaţie oferită cu maximă politeţe. -Jackie Kennedy

90. Politețea este icoana blândă a bunătății, și această bunătate ne e scumpă tuturor. – Voltaire

91. Dacă nu putem să fim buni, să încercăm să fim măcar politicoși. – Nicolae Steinhardt

92. Mai bine un diavol politicos decât un sfânt grosolan. – Proverbe libaneze

93. Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile. – Proverbe românești

94. Nu trebuie să existe intimitate fără politeţe. -proverbe japoneze

95. Politețe: cea mai acceptabilă formă a ipocriziei. – Ambrose Bierce

96. Vreau minimă informaţie oferită cu maximă politeţe. – Jackie Kennedy

97. Adevărată politețe e să arăți oamenilor bunăvoință. – J.J. Rousseau

98. Politețea nu costă nimic, dar cumpără orice. – Michel de Montaigne

99. Politeţea este pentru oameni ceea ce este căldura pentru ceară. – Arthur Schopenhauer

100. E înţelept să ungi mecanismul prieteniei cu ulei rafinat de politeţe. -Colette

101. Bunele maniere nu sunt lucru de puţină însemnătate, ci rodul unei firi nobile şi-al unui spirit cinstit. – Ralph Waldo Emerson

102. Ortografia este politeţea limbii. – Jean Guehenno

103. Florii i se cere parfum și omului politețe. – Proverb Indian

104. Tronul: scaun care n-a fost niciodată cedat din politeţe. -N. Petrescu-Redi

105. Adevărata politețe este sinceră. – Samuel Smiles

106. Fiți atenți la politețea excesivă a cuiva! Ea ascunde un om perfid, care are nevoie de ceva sau îți întinde o cursă. – Victor Duță

107. Politeţea este, pentru spirit, ceea ce este frumuseţea pentru obraz: o icoană a bunătăţii. – Voltaire

108. Sunt prea puternic, ca să-ncerc politeţe. -Gheorghe Hulubei

109. Politețea este prudentă; prin urmare lipsă de politețe este prostie, fiindcă își face fără nici o trebuință și dinadins dușmani. – Arthur Schopenhauer

110. Cel mai greu lucru pentru copiii din ziua de azi este să înveţe bunele maniere fără să le vadă la nimeni. – Fred Astaire

111. Politeţea nu-i o calitate, e o disciplină. Atunci când este numai un produs al educaţiei, e supărătoare prin convenienţă şi aplicaţiune. – Demostene Botez

112. Politeţea este un fel de atenuator care acoperă asperităţile caracterului nostru şi previne ca alţii să nu fie răniţi. – Joseph Joubert

113. Florii i se cere parfum, iar omului – politeţe. – Proverbe indiene

114. În trecut, politeţea era o formă de respect; astăzi, politeţea este o formă de ţinere la respect! – Octav Bibere

115. Discreţia în vorbire reprezintă mai mult decât simplă politeţe. -Francis Bacon

116. Fii politicos! Pe mulţi îi sperie. – autor necunoscut

117. Adevărata politeţe este sinceră. -Samuel Smiles

118. A şti să scrii lizibil e prima regulă de politeţe. -Vasilii Osipovici Kliucevski

119. Politeţe. Cea mai acceptabilă formă de ipocrizie. -Ambrose Bierce

120. Florii i se cere parfum, iar omului – politeţe. -proverbe indiene

121. Politețea nu te costă nimic, și totuși cu ea cumperi tot, uneori chiar lucruri pe care cu bani nu le-ai putea dobândi. – Lady Montagne

122. Există o politeţe a inimii. E înrudită cu dragostea. Din ea izvorăşte cea mai firească politeţe a manierelor. -Goethe

123. Sinceritatea este paşaportul lipsei de politeţe. -Enrique Jardiel Poncela

124. Una din condițiunile indispensabile ale manierelor bune e de a fi punctuali, ca timp, în toate acțiunile noastre față de alții. – Swift

125. Politeţea este cheie de aur. – Proverb românesc

126. Politețea nu presupune întotdeauna bunătate, dreptate, milă, gratitudine; ea dă un minimum de aparențe, face exteriorul omului să pară așa cum ar trebui să fie el în interior. – La Bruyere

127. Politețea este o floare a umanității. – J. Joubert

128. Cea mai bună politețe este onestitatea. – Proverb american

129. Punctualitatea e politeţea regilor. – Ludovic al XVIII-lea

130. Politeţea nu costă nimic şi cumpără totul. – Mary Wortley Montagu

131. Tactul este bunul gust aplicat bunelor maniere. – Chamfort

132. Politețea este sora iubirii. – Francisc de Assisi

133. Ceea ce nu opreşte legea, opreşte buna-cuviinţă. – Seneca

134. Spunea un tânăr oarecareUnui bătrân, cu politeţe:-Stau jos acum, că în picioareVoi stă destul la bătrâneţe. -Ion Vladimir

135. Politețea este sora iubirii. – Se Francisc de Assisi

136. Adevărată politeţe constă în a arăta bunăvoinţă oamenilor. -Jean-Jacques Rousseau

137. Buna creştere dă adevăratul preţ al minţii. Fără ea, omul deştept e un monstru. – Denis Ivanovici Fonvizin

138. Politețea nu este o virtute morală, ci o calitate; aceasta nu înseamnă că ea este mai puțin necesară omului virtuos. – Andre Comte-Sponville

139. Politețea este pentru oameni ceea ce căldură este pentru ceară. – Schopenhauer

140. Politețea nu este decât o gimnastică a expresiei, o artă a semnelor. – Alain

141. Politețea este o monedă care îmbogățește pe cel ce-o cheltuiește. – Proverb persan

142. Unele minciuni au la bază politeţea şi par scuzabile. – Valeriu Butulescu

143. Omul politicos învaţă politeţea de la cel care nu o are. – Proverb turcesc

144. Politețea precede morală și o face posibilă. Parada, spune Kant, dar moralizatoare. Este vorba de a-ți însuși mai întâi bunele maniere, nu pentru a te mulțumi cu ele, desigur, ci pentru a ajunge, prin intermediul lor, la ceea ce ele imită – virtutea – și care nu e tangibilă decât imitând. – Andre Comte-Sponville

145. Adevărata politețe e să arăți oamenilor bunăvoință. – J.J. Rousseau

146. Nu știu ce e mai rău, să nu te scuzi deloc sau să te scuzi timp de cinci minute. – Henry Millon de Montherlant

Ce alte proverbe despre politețe cunoști?

Ți-a plăcut colecția noastră de proverbe despre politețe? Dacă da, dă-ne un share, ca să ducem mesajele acestea mai departe. Iar dacă știi un proverb care nu a fost inclus, scrie-l într-un comentariu. Ne-ar face plăcere să îl citim 🙂

Dacă îți plac articolele noastre, încurajează-ne cu un share :)

📚 CONCURS NOU:

PLINUL DE CĂRȚI!

Am dat drumul la un concurs inedit în care poți câștiga 7 super cărți 📖! Dă click pe butonul de mai jos pentru a te înscrie și pentru a descoperi cărțile! 👍

PARTICIPĂ LA CONCURS

POST A COMMENT.