Proverbe în Latină

proverbe în latină

Descoperă colecția noastră de proverbe în latină și vei recunoaște multe dintre proverbele românești care s-au format în timp pornind de la înțelepciunea poporului roman.

1. Nondum amabam, et amare amabam. Nu am iubit, chiar dacă am învățat să iubesc.

2. Nihil lacrima citius arescit. Nimic nu se usucă mai repede ca o lacrimă.

3. Fortes fortuna adiuvat. Norocul îl favorizează pe cutezător.

4. Amicus certus in re incerta cernitur. Prietenul bun la nevoie se cunoaște.

5. Sutor, ne ultra crepidam. Cizmare, nu (judeca) mai departe de pantofii tăi.

6. Quot capita, tot sententiæ. Atâtea păreri, câte capete.

7. Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, sæpe autem omnia, quæ valetudini contraria sunt, faciunt. Toți oamenii vor să aibe sănătate, dar des fac totul împotriva ei.

8. Pax vobiscum! Pacea cu voi!

9. Nemo sapiens nascitur. Nimeni nu se naște învățat.

10. Qui tacet, consentire videtur. Cine tace e de-acord.

11. Finis origine pendet. Sfârșitul depinde de început.

12. Ora et labora. Roagă-te și lucrează.

13. Labor/Amor omnia vincit. Munca/Dragostea le invinge pe toate.

14. Nullum crimen sine lege. Nu există infracțiune fără lege.

15. Sæpe ne utile quidem est scire quid futurum sit. De multe ori nu e bine sa-ti cunosti soarta (viitorul). Cicero

16. Nemo praesumitur malus nisi probetur. Hoțul neprins e negustor cinstit.

17. Nulla dies sine linea. Să nu treacă o zi fără un rând scris.

18. Per aspera ad astra. Spre stele prin dificultăți.

19. Edere debes ut vivas, non vivere ut edas. Trebuie să mănânci ca să trăiești, nu să trăiești ca să mănânci.

20. Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum. Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.

21. Asinus asinum fricat. Măgar pe măgar spală.

22. Ut sis nocte levis, sit cena brevis. Dacă vrei să dormi bine, mănâncă putin.

23. Omnium artium medicina nobilissima est. Medicina este cea mai nobilă artă.

24. Ex nihilo nihil. Din nimic nu se face nimic.

25. Ignorantia legis non excusat. Ignorarea legii nu scuză.

26. Optimum medicamentum quies est. Cel mai bun medicament este odihna.

27. Ut sementem feceris, ita mete. Ce semeni, aia culegi.

28. Cibi condimentum est fames. Condimentul mâncǎrii este foamea.

29. Homo homini lupus est. Omul este un lup pentru om.

30. Verba docent, exempla trahunt. Vorbele predau, exemplele ghidează.

31. Amor omnia vincit. Dragostea invinge toate./trece peste toate.

32. Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius. Nu există nimic ce să nu fi fost spus mai devreme.

33. Manus manum lavat. O mână spală pe alta.

34. Præsente medico nihil nocet. Când doctorul e lângă tine, nimic nu-ți poate face rău.

35. Est modus in rebus. Este o măsură în orice lucru.

36. Ego sum qui sum. Eu sunt cel ce sunt.

37. Dum spiro, spero. Cât timp respir, sper.

38. Oculi plus vident quam oculus. Mai mulți ochi văd mai mult decât unul.

39. Consuetudinis vis magna est. Forța obiceiului este mare.

40. Divide et impera. Dezbină și stǎpânește.

41. Gutta cavat lapidem non vi, sed sæpe cadendo. Stropul face o gaură în piatră, nu prin forță, ci prin cădere repetată.

42. Si vis pacem, para iustitiam. Dacă vrei pace, fa dreptate.

43. Bonum vinum laetificat cor hominis. Vinul bun înveselește inima omului.

44. Per scientiam ad salutem ægroti. Să vindeci boala prin știință.

45. Plures crapula quam gladius perdidit. Beția ia mai multe vieți ca spada.

46. Labor omnia vincit improbus. Munca îndârjită le învinge pe toate.

47. Quidquid discis, tibi discis. Orice ai învăța, înveți pentru tine.

48. Homo naturaliter animal sociale. Omul prin natură este animal social.

49. Plenus venter non studet libenter. O burtă plină nu iubește studiul.

50. Qui rogat, non errat. Cine roagă, nu greșește sau Încercarea moarte n-are.

51. Si tacuisses, philosophus mansisses. Dacă tăceai, filosof rămâneai.

52. Nemo propheta in patria sua. Nimeni nu-i profet în țara sa.

53. Usus magister est optimus. Experiența este cel mai bun profesor.

54. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Timpurile se schimbă, și noi în ele.

55. Inter arma silent leges. În timpul războiului, legile sunt mute.

56. Experientia docet. Experiența te învață.

57. Gloria victis! Glorie victimei!

58. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ. Sănatatea este mai valoroasă decât cea mai mare avere.

59. Avarus ipse miseriae causa est suae. Avarul este cauza propriei lui mizerii.

60. Aegroto dum anima est, spes est. Cât timp bolnavul suflă, mai este speranță.

61. Famam multi curant pauci conscienciam. Mulți se îngrijesc de faimă, puțini de conștiință.

62. Sed quis custodiet ipsos custodes? Cine-i pazeste pe paznici?

63. Audaces fortuna juvat. Norocul îl favorizează pe cel curajos.

64. Qui vitia odit, homines odit. Cine urăște defectele, urăște oamenii.

65. Veritas odium paret. Adevărul seamănă ura.

66. Nemo sibi nascitur. Nimeni nu se naște pentru sine.

67. Medicus curat, natura sanat. Medicul îl are-n grijă, natura îl însănătoșește.

68. Dulce et decorum est pro patria mori. Este dulce și frumos să mori pentru patrie.

69. Quod medicina aliis, aliis est acre venenum. Medicamentul unuia, este veninul altuia.

70. Nulla regula sine exceptione. Nu e regulă fără excepție.

71. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Nu este medicament împotriva puterii morții.

72. Sæpe malum petitur, saepe bonum fugitur. Adesea cautam raul si de bine fugim.

73. Qui scribit, bis legit. Cine scrie, citește de două ori.

74. Primum vivere et deinde philosophari. Mai întâi a trăi și pe urmă a face filosofie.

75. Vincit omnia veritas. Adevărul învinge totul.

76. Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum. Nu veșmântul îl face pe om, ci omul pe veșmânt.

77. Post cenam non stare sed mille passus meare. Să nu stai după cină, ci să mergi pe jos o milă.

78. Unum castigabis, centum emendabis. Dacă corectezi o greșeală, corectezi o sută.

79. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris! Ce ție nu-ți place, altuia nu face!

80. Aquila non captat muscam. Vulturul nu prinde musca.

81. Iunctis (junctis) viribus. Unirea face forța.

82. Ubi caritas et amor, ibi deus est. Unde este binefacere si iubire, acolo este si Dumnezeu.

83. Nihil novi sub sole. Nimic nou sub soare.

84. Ex osibus ultor. Din mormânt se ridică răzbunătorul.

85. Docendo discimus. Învățând pe alții, învățăm și noi.

86. Summum jus, summa injuria. Mai multă lege, mai puțină justiție sau multă justiție, multă nedreptate. Cicero

87. Barba non facit philosophum. Barba nu te face filosof.

88. Ubi papa, ibi Roma. Unde este papa, acolo este Roma.

89. Mens sana in corpore sano. Minte sănătoasă în corp sănătos

90. Tarde venientibus ossa. Pentru cei care vin târziu, oase. sau Pentru cei care întârzie, oase.

91. Prævenire melius est quam præveniri. A preveni e mai ușor decât a trata.

92. Habent sua fata libelli. Cărțile își au destinul lor.

93. Crescentem sequitur cura pecuniam. Cu banii vin și grijile.

94. Ut ameris, amabilis esto. Fii amabil, de vrei să fii iubit.

95. Non scholæ, sed vitæ discimus. Nu învățăm de la școală, ci de la “școala vieții”.

96. Corripe sapientem et amabit te. Dojenește înțeleptul și te va iubi.

97. De mortuis nihil nisi bene. Despre morți numai de bine.

98. Verba volant, scripta manent. Vorbele zboară, scrisul rămâne.

99. Fiat lux! Să se facă lumină!

100. Festina lente! Grăbește-te încet!

101. E fructu arbor cognoscitur. Arborele se cunoaște după fructe.

102. Nihil sine numini. Nimic fără dorință.

103. Cum tacent, clamant. Acuză tăcând.

104. Laborare omnia vincit. Munca învinge tot.

105. Nosce te ipsum! Cunoaște-te pe tine însuți!

106. Repetitio mater studiorum est. Repetiția este mama învățăturii.

107. Amor patriæ nostra lex. Iubirea patriei este legea noastră.

108. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Nicio infracțiune, nicio pedeapsă fără lege scrisă.

109. Væ victis! Vai de cei învinși!

110. Quod erat demonstrandum. Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat.

111. Sine labore non erit panis in ore. Fără muncă nu mănânci pâine.

112. Ignorantia iuris nocet. Ignorarea dreptului dăunează.

113. Nulla pœna sine lege. Nu există pedeapsă fără lege.

114. Quod licet Iovis, non licet bovis. Ceea ce-i este permis lui Jupiter nu-i este permis și unui bou.

115. De gustibus et coloribus, non disputandum. Gusturile și culorile nu se discută.

116. Memento mori. Nu uita că ești muritor!

117. Laborare est orare. Munca este rugăciune.

118. Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem ! Orice ai face, fă cu ințelepciune si gândește-te la urmari.

119. Etiam unus capilus habet umbram suam. Chiar și un fir de păr are umbra sa.

120. Si vis pacem, para bellum. Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război.

121. Pax melior est quam iustissimum bellum. Pacea e mai bună decât cel mai just război.

122. Una hirundo non facit ver. Cu o rândunică nu se face primavară.

123. Dura lex, sed lex. Legea e dură, dar aceasta este legea.

124. Ars longa, vita brevis. Arta este lungă, viața este scurtă.

125. Quaere et invenies. Cauta și vei găsi sau cine caută, găsește.

126. Non solum armis sed libris. Nu numai prin forță, dar și prin cultură.

127. Veni, vidi, vici Am venit, am văzut, am învins.

128. Corruptissima republica plurimae leges. Statul cel mai corupt are cele mai multe legi.

129. Quid valeant legis sine moribus? Ce valoare au legile fără (bunele) obiceiuri?

130. Errare humanum est sed perseverare diabolicum. A greși e omenește, dar a persevera [în greșeli] este diabolic.

131. Ubi bene ibi patria. Unde-i bine, acolo este patria.

132. Concordia civium murus urbium. Armonia dintre cetățeni este zidul orașelor.

133. Ubi concordia, ibi victoria. Unde este armonie, este și victorie.

134. Absentem lædit, qui cum ebrio litigat. Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent.

135. In vino veritas. Adevărul este în vin.

136. Bona diagnosis, bona curatio. Bun diagnostic, bun leac.

137. Beatus, qui prodest, quibus potest. Fericit este cel care se face util prin ajutorul oferit.

Cunoști și alte proverbe în latină?

Lasă-ne un comentariu mai jos și îl vom citi cu drag.

Dacă îți plac articolele noastre, încurajează-ne cu un share :)

📚 CONCURS NOU:

PLINUL DE CĂRȚI!

Am dat drumul la un concurs inedit în care poți câștiga 7 super cărți 📖! Dă click pe butonul de mai jos pentru a te înscrie și pentru a descoperi cărțile! 👍

PARTICIPĂ LA CONCURS

Website Comments

POST A COMMENT.