cum se publica o carte - etapele publicarii

În sfârșit ai terminat! După atâtea nopți albe, atâta efort consumat pentru găsirea cuvintelor potrivite pentru a îmbrăca ideile tale – cartea ta e gata! Însă urmează o nouă etapă: publicarea. Unde să mergi? Prin ce etape trebuie să treci? Ei bine, îți spunem noi: în fiecare vineri, timp de 4 săptămâni vom oferi informații utile și complete tuturor celor ce vor să publice o carte!

Însă, înainte de a vorbi despre ofertele editurilor, self-publishing, concursuri pentru debutanți, cel mai bine ar fi să lămurim etapele prin care trece o carte de la momentul predării manuscrisului până la cel în care cartea, în formă finită, ajunge în mâinile cititorilor! Conform site-ului editurii ALDO PRESS, opera ta va trece prin 14 etape.

Etapa 1 – Prezentarea manuscrisului

Autorul sau un agent editorial contactează editura și îi propune o carte. Editura va stabili un termen de minim 30 de zile în care va trebui să dea un răspuns solicitantului.

Etapa 2 – Analiza manuscrisului și introducerea în planul editorial

Un redactor cu experiență va citi cartea și va evalua posibilitatea publicării, analizând următoarele criterii: calitatea textului, notorietatea autorului (unde este cazul), potrivirea dintre subiectul cărții și specificul editurii, publicul țintă, șansele de promovare, vandabilitatea.

Etapa 3 – Antecalculul

Dacă manuscrisul trece de ce-a de-a doua etapă, înainte de a trece în planul editorial se va face o estimare tehnico-financiară: format finit, număr de pagini, calitatea hârtiei, tirajul estimat, colecția în care poate fi inclus, data aproximativă  a apariției.

Etapa 4 – Contractul cu autorul

Autorul este invitat la negocierea contractului. În cazul în care manuscrisul a fost propus de un agent literar se va încheia un contract și cu acesta. Contractul va fi încheiat în conformitate cu dorințele și posibilitățile părților semnatare și, evident, a legilor în vigoare – îndeosebi legea drepturilor de autor. În contract vor fi stipulate: drepturile și obligațiile părților, durata contractului, tirajul, procentul din vânzări care îi revine autorului și reprezentantului său (dacă este cazul). Aceleași informații trebuie să figureze și în cazul în care contractul este încheiat cu moștenitorii autorului, în cazul în care acesta a încetat din viață. De cele mai multe ori, publicarea se va face pe cheltuiala autorului, prețul stabilit și condițiile de plată fiind și ele menționate în contract.

Etapa 5 – Traducerea

În cazul în care manuscrisul este în altă limbă, editura va apela la un colaborator pentru traducerea sa.

Etapa 6 – Redactarea

Manuscrisul, în formă imprimantă ajunge la un redactor familiarizat cu domeniul literar căruia îi aparține volumul. Redactorul va citi cu atenție manuscrisul și va verifica ortografia, punctuația, sintaxa. Tot el va aduce textul la normele impuse de editură. Redactorul va cerceta și fluența frazelor, claritatea ideilor, va căuta posibilele inadvertențe, și va propune autorului diverse modificări – ușoare reformulări sau chiar restructurări de capitole.

În general, toate aceste modificări sunt discutate și acceptate de către autor. Modificările sunt operate și, astfel, se ajunge la forma brută a cărții.

Etapa 7 – Machetarea

Redactorul, împreună cu un machetator se vor ocupa de așezarea în pagină: dimensiunile cărții, aspectul literelor textului, aspectul literelor folosite pentru titlu, distribuirea textului pe fiecare pagină, ș.a.m.d.

Etapa 8 – Tehnoredactarea

Textul și informațiile stabilite la etapa anterioară ajung la un tehnoredactor ce va obține, pe calculator, aspectul dorit al viitoarei cărți.

Etapa 9 – Corectura

Textul ajunge apoi la un corector. Acesta va identifica greșelile (în general cele ortografice) omise anterior. Erorile sunt marcate pe manuscris, ce ajunge înapoi la tehnoredactor care va opera modificările.

Etapa 10 – Bunul de tipar

Textul corectat este printat și verificat atât de autor cât și de redactor. Eventualele modificări sunt iarăși operate de tehnoredactor. Textul este apoi imprimat pe calc și urmează să fie predat unei tipografii.

Etapa 11 – Coperta

Un grafician specializat va realiza coperta, ce va fi finalizată abia după ce va fi aprobată de către redactor.

Etapa 12 – Tipărirea

Manuscrisul printat pe cal și coperta stocată pe un suport digital sunt predate unei tipografii ce poate realiza cartea în condițiile de calitate stabilite de editură. După tipărire, tirajul este recepționat și ajunge în depozitele editurii.

Etapa 13 – Difuzarea

Departamentul însărcinat cu vânzarea va distribui cartea rețelelor de difuzare, conform contractelor existente.

Etapa 14 – Promovarea

Programul de promovare se realizează în funcție de buget și de target-ul de cititori urmărit. Această ultimă etapă este una destul de costisitoare și complexă, implicând atât activități ce preced apariția unui volum, cât și activități ulterioare apariției!

Cu toate acestea, există servicii de promovare de carte pe care atât autorii, cât și editurile le pot achiziționa. Acestea conțin etape clare și servicii punctuale care sunt realizate de prestatorul de servicii pentru a crește vizibilitatea cărții și pentru a prezenta autorul unui număr cât mai mare de cititori.

De asemenea, este recomandat ca autorii de carte pot solicita un interviu gratuit de promovare pe Booknation.ro. Recomandăm interviul atât scriitorilor debutanți, cât și celor experimentați, pentru un plus de expunere pe piața de carte românească.

Autorul, cât și editura, trebuie să lucreze împreună la promovare cărții pentru că acesta este un proces continuu care nu se sfârșește practic niciodată. Ca autor, îți recomandăm să vezi și cele 48 de idei de promovare a unei cărți în era digitală.

O adevărată aventură, nu-i așa?

În continuare vă invităm să descoperiți formula magică de alegere a editurii într-un articol dedicat acestui proces. Așadar, hai să vedem cum alegem editura potrivită pentru a publica o carte.